Advertisement

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 16.994.549 10.451.022 51.976.691 51.976.691
Transferler
10.451.022 -10.451.022 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.831.077 4.831.077 4.831.077
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 -20.450 13.155.240 674.630 27.445.571 4.831.077 56.807.768 56.807.768
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.721.700 -20.450 16.642.288 1.095.738 26.059.510 35.058.646 89.557.432 89.557.432
Transferler
35.058.646 -35.058.646 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.807.088 34.807.088 34.807.088
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20.450 573.765 594.215 594.215
Dönem Sonu Bakiyeler
10.721.700 0 16.642.288 1.095.738 61.691.921 34.807.088 124.958.735 124.958.735


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.929.106 1.964.772
Dönem Karı (Zararı)
34.807.088 4.831.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.148.044 2.107.894
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
380.006 315.978
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.155.230 243.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.155.230 243.432
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
919.529 -50.366
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-280.415 -107.575
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.199.944 57.209
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.910.929 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.910.929 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 10.604.208 1.598.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-29.152.897 -3.667.963
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-8.606.977 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.558.650 -419.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.723.062 -259.173
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.896.420 -4.261.965
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.843.631 -1.113.547
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.935.734 8.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
49.434 18.423
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.386.174 -199.139
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.562.724 2.110.874
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-688.959 446.606
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-688.959 446.606
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.802.235 3.271.008
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -9.873.129 -1.306.236
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.039.914 -380.295
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.320.329 -487.870
Alınan Faiz
280.415 107.575
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.195.174 -57.209
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
594.215 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
594.215 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.552.467 0
Ödenen Faiz
-951.508 -57.209
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.084.366 1.527.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.084.366 1.527.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.478.887 5.701.063
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.563.253 7.228.331


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 31.563.253 9.478.887
Finansal Yatırımlar
18 10.517.906 0
Ticari Alacaklar
4 32.249.680 30.691.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 32.249.680 30.691.030
Diğer Alacaklar
5 4.067.170 1.344.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.067.170 1.344.108
Stoklar
6 35.768.032 31.871.612
Peşin Ödenmiş Giderler
7 206.350 1.077.174
Diğer Dönen Varlıklar
11 2.604.248 1.915.289
ARA TOPLAM
116.976.639 76.378.100
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.976.639 76.378.100
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.260 1.260
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 35.515.000 35.515.000
Maddi Duran Varlıklar
9 18.577.734 16.622.872
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
113.652 128.191
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.714.455 0
Diğer Duran Varlıklar
96 96
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.922.197 52.267.419
TOPLAM VARLIKLAR
175.898.836 128.645.519
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 17.800.903 0
Ticari Borçlar
4 15.853.033 17.788.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.853.033 17.788.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 235.808 186.374
Diğer Borçlar
37.105 37.106
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 3.549.509 8.112.233
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 5.554.829 4.827.899
Kısa Vadeli Karşılıklar
590.039 307.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 590.039 307.518
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 169.219 1.555.392
ARA TOPLAM
43.790.445 32.815.289
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.790.445 32.815.289
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.711.886 1.839.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 2.711.886 1.839.177
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 4.437.770 4.433.621
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.149.656 6.272.798
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.940.101 39.088.087
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
124.958.735 89.557.432
Ödenmiş Sermaye
12 10.721.700 10.721.700
Geri Alınmış Paylar (-)
12 0 -20.450
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.642.288 16.642.288
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.642.288 16.642.288
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16.642.288 16.642.288
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 1.095.738 1.095.738
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
61.691.921 26.059.510
Net Dönem Karı veya Zararı
34.807.088 35.058.646
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
124.958.735 89.557.432
TOPLAM KAYNAKLAR
175.898.836 128.645.519


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 180.042.924 32.503.182 106.708.689 17.618.044
Satışların Maliyeti
13 -138.637.035 -26.515.848 -85.652.126 -14.272.044
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.405.889 5.987.334 21.056.563 3.346.000
BRÜT KAR (ZARAR)
41.405.889 5.987.334 21.056.563 3.346.000
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.955.127 -1.401.253 -1.521.363 -638.857
Pazarlama Giderleri
14 -2.174.887 -629.719 -1.444.966 -334.763
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 10.539.727 2.999.707 5.944.657 935.602
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -2.395.706 -576.508 -837.669 -334.451
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.419.896 6.379.561 23.197.222 2.973.531
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.191.344 107.575 1.976.373 62.024
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.611.240 6.487.136 25.173.595 3.035.555
Finansman Giderleri
-1.199.944 -57.209 -722.361 -36.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.411.296 6.429.927 24.451.234 2.998.637
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.604.208 -1.598.850 -5.563.454 -837.694
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -10.600.059 -1.658.715 -5.341.553 -855.941
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -4.149 59.865 -221.901 18.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.807.088 4.831.077 18.887.780 2.160.943
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.807.088 4.831.077 18.887.780 2.160.943
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.807.088 4.831.077 18.887.780 2.160.943
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 17 3,24600000 0,45100000 1,76200000 0,20200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.807.088 4.831.077 18.887.780 2.160.943
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.807.088 4.831.077 18.887.780 2.160.943http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052091


BIST