Advertisement

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şarta Bağlı Sermaye Artırımı SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.255.830.245
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.263.633.096

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SASA, TRASASAW91E4 2.255.830.245 7.802.851 0,34589 SASA, TRASASAW91E4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.255.830.245 7.802.851,000 0,34589

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Paya Dönüştürülebilir Tahvil Sahipleri

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 15.11.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin şarta bağlı sermaye artırımı yapılarak 2.255.830.245 TL'den 2.263.633.096 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulunun 02.12.2022 tarih ve 2022/66 sayılı Bülteninde duyurulmuştur.
Gerçekleştirilecek şartlı sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanacak ve ihraç edilecek payların tamamı 2022 Ekim içinde dönüştürme hakkını kullanmak isteyen Paya Dönüştürüleblir Tahvil (Convertible Bond) sahiplerine tahsis edilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084131


BIST