Advertisement

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şarta bağlı sermaye artırımı tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 2.263.633.096
Ulaşılacak Sermaye (TL) 2.302.591.217

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SASA, TRASASAW91E4 2.263.633.096 38.958.121 1,72104 SASA, TRASASAW91E4 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 2.263.633.096 38.958.121,000 1,72104

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 09.01.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.01.2023
SPK Başvuru Tarihi 19.12.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.12.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 20.01.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmiş 8.maddesi Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20 Ocak 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 20 Ocak 2023 tarihli ve 10752 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ES Tadil Tasarısı.pdf
EK: 2 AA Amendment Draft.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103603


BIST