AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09 Kasım 2017 Perşembe, 22:21
AKDENİZ GÜVENLİK HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
...
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2017
Karar Sayısı
2017/32
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

                           Şirketimizce hazırlanan ve denetim komitesince onaylanan 01.01.2017- 30.09.2017 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/ TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide  finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda
  
Tarafımızca incelendiğini,
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 
Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
                                                                          YÖNETİM KURULU
 
                   Yön.Kur.Başkanı                                                                           Yön.Kur.Başk.Yrd                                    
              Necmeddin  ŞİMŞEK                                                                            Sadi TAYLAN                                          
 
      Yön.Kur. Üyesi                                                 Yön. Kur. Bağımsız Üyesi             Yön. Kur. Bağımsız Üyesi
  Akdeniz Girişim Holding A.Ş                                        Ali Teker                                    Uğur KOÇ
 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640613


BIST
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 94.682 -1,84
USD/TRY 5,6691 0,50
EUR/TRY 6,5055 0,11
EUR/USD 1,1470 -0,38
FAİZ 25,84 0,16
ALTIN/ONS 1.221,30 -0,42
BRENT 79,58 -0,25
Yukarı