Advertisement

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Çağrısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 20.06.2022
Genel Kurul Tarihi 19.07.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYKOZ
Adres Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No: 10 34805 Kavacık Beykoz İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı'na Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - 1 Ocak 2021 ? 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - 1 Ocak 2021 ? 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - 1 Ocak 2021 ? 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı hesap dönemi faaliyetleriyle ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde, 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim