Advertisement

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 20.06.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 Peşin 0,5708050 57,0805 10 0,5137245 51,37245
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 Peşin 0,5708050 57,0805 10 0,5137245 51,37245

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 20.07.2022 22.07.2022 21.07.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 0 0
B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 0 0

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 20 Haziran 2022 tarihli kararı uyarınca, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan 2021 yılı Konsolide Finansal Tablolarına göre 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap döneminde oluşan ana ortaklık payına düşen 1.679.749.785 TL net konsolide dönem karından
? Net %51,4 ve brüt %57,1 oranında olmak üzere brüt 700 milyon TL nakit kar payı dağıtılması,
? Kalan tutarın genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
? Nakit kar payının 20 Temmuz 2022 tarihinden itibaren dağıtılması hususlarının Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AKSEN Kar Dağıtım Tablosu_2021.pdf
EK: 2 AKSEN Dividend Distribution Table_2021ENG.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 1.226.338.236
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 45.467.523
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.400.326.631 1.271.841.556
4. Vergiler ( - ) 565.239.976 277.367.726
5. Net Dönem Kârı 1.679.749.785 994.473.829
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 49.723.691 49.723.691
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.630.026.094 944.750.138
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 1.630.026.094 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.370.582 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 1.633.396.676 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 61.316.912 0
* Nakit 61.316.912 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 638.683.088 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 63.868.309 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 866.157.785 180.881.829
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 301.963.378,72 0 18,53 0,514 51,4
B Grubu 328.036.621,28 0 20,12 0,514 51,4
TOPLAM 630.000.000 0 38,65 0,514 51,4

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Net hesaplama %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038330


BIST