Advertisement

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Şirket Yönetim Kurulu'nun 20.06.2022 tarihli kararı uyarınca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket Denetim Komitesi'nin tavsiyesi doğrultusunda 2022 yılı hesap döneminde finansal tabloların bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited Şirketi'nin bir üyesi)'nin seçimi teklifinin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038324


BIST