Advertisement

AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun cetveli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.07.2022
Genel Kurul Tarihi 04.08.2022
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4. Levent 34330

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Esas sermaye sisteminde yapılması planlanan sermaye artırımının pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması,
3 - Gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, Esas Sözleşmenin 8. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülerek onaylanması,
4 - Dilek, öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Aksigorta Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 8.Madde Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. Esas sermaye sisteminde yapılması planlanan sermaye artırımına ilişkin gereklerin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
3. Gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, Esas Sözleşmenin 8. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin ilişkin tadil önerisi kabul edilmiştir.
4. Görüşlerini bildirmek isteyen ortaklarımıza dilek ve temennilerini iletmek üzere söz verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Aksigorta A.S. Olağanüstü Genel Kurul Hazirun Cetveli İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Aksigorta_20220804_Genel_Kurul_Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052028


BIST