Advertisement

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2022 / 03.06.2022 / 05.08.2022 / 23.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa ve Taşınmazlar
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, İmes Sanayi Sitesi, Ümraniye-İSTANBUL - 18.328 m²
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/12/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
401.443.700 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
9,4
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
3.717,1
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
23,6
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
1.196,6
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,2
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
31,7
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.12.2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Gayrimenkulü nakte dönüştürerek likidite yaratmak
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
UFRS kayıtlarına göre 388,7 milyon TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme Sermayesi - Satış karının %50'si pasifte özel fon hesabına aktarılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06.12.2022
Karşı Taraf
İstanbul Silah ve Savunma Sanayi Ticaret A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/12/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Karşılıklı Anlaşma
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
11.03.2022 - Öİ-2022-226
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
200.000.000 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz aktifinde kayıtlı, İstanbul ili Ümraniye ilçesi Yukarı Dudullu mahallesinde bulunan, tapunun 30 pafta ve 6432 parselinde kayıtlı, 18.328 m² yüzölçümlü arsası ve üzerindeki taşınmazlarının 372.251.300 Türk Lirası bedel karşılığı satışı konusunda potansiyel bir alıcı ile ön anlaşmaya varıldığı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
Yönetim Kurulu tarafından , söz konusu arsa ve üzerindeki taşınmazların 401.443.700 Türk Lirası satış bedeli karşılığında İstanbul Silah ve Savunma Sanayi A.Ş.'ye satılmasına ve satış bedelinin tapu devri sırasında peşin olarak tahsil edilmesine, bu satış sonucunda oluşacak satış karının %50 lik kısmının pasifte özel fon hesabına aktarılmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur. 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084991


BIST