Advertisement

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onayının Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi ve SPK Onayı bildirildi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 52.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 183.750.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 3.750 9.375,000 250,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00013 Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 3.000 7.500,000 250,00000 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00021 Nâma
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 3.138 7.845,000 250,00000 C Grubu C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00039 Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 112 280,000 250,00000 D Grubu D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00047 Nâma
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 1.190.000 2.975.000,000 250,00000 E Grubu E Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKA00054 Nâma
F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 51.300.000 128.250.000,000 250,00000 F Grubu F Grubu, ALKA, TRAALKAW91D8 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 52.500.000 131.250.000,000 250,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 23.647.927,87
Yedek Akçeler (TL) 99.846.844,21
Özel Fonlar (TL) 7.755.227,92


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 30.05.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 25.05.2022 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır
Şirketin sermayesinin 52.500.000.-TL (Elliikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dan, tamamı müsait özkaynak kalemlerinden 99.846.844,21 TL' sı Olağanüstü Yedeklerden, 23.647.927,87 TL'sı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından ve 7.755.227,92 TL'sı Gayrimenkul Satış Kazançlarına ait fondan karşılanmak üzere, toplamı 131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sı bedelsiz sermeye artırım yöntemi ile ilave edilerek 183.750.000.-TL (Yüzseksenüçmilyonyediyüzellibin Türk Lirası)'sına çıkarılmasına, artan 131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sına tekabül eden 13.125.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına,
Bu amaçla, hazırlanan esas sözleşme tadil metni ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulundan müteakiben T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurula sunulmasına, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038400


BIST