Advertisement

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [ANELE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret AŞ (ANELE) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 21.05.2020 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı?
Şirket tarafından 17.04.2020 tarihinde KAP'ta yapılan özel durum açıklamasının öncesinde ve sonrasında ANELE pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106. maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde piyasanın rekabetçi bir ortamda etkin bir şekilde işleyişinin sağlanması ve yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen şahıs hakkında 22.05.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Mustafa PARAPAN 13919383
Karar 2020/32 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır. 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846397


BIST