Advertisement

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 24.532 1.340.006 51.650.507 65.669.260 173.520.977 173.520.977
Transferler
65.669.260 -65.669.260 0 0
Dönem Karı (Zararı)
18.222.905 18.222.905 18.222.905
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.133 35.133 35.133
Dönem Sonu Bakiyeler
23.875.000 30.961.672 59.665 1.340.006 117.319.767 18.222.905 191.779.015 191.779.015
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
170.000.000 0 -21.279 1.340.006 2.156.440 151.264.711 324.739.878 324.739.878
Transferler
151.264.711 -151.264.711 0 0
Dönem Karı (Zararı)
21.006.650 21.006.650 21.006.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
183.850 183.850 183.850
Kar Payları
-340.000 -340.000 -340.000
Dönem Sonu Bakiyeler
170.000.000 162.571 1.340.006 153.081.151 21.006.650 345.590.378 345.590.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.623.759 17.436.259
Dönem Karı (Zararı)
21.006.650 18.222.905
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.852.624 3.535.604
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 4.403.674 2.586.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5 -2.382.958 1.094.617
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.382.958 1.094.617
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14 46.942 181.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 46.942 181.542
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-105.715 -301.714
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -385.137 -264.863
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 352.788 103.910
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -73.366 -140.761
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -108.559 -25.559
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-760 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-760 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.235.515 -4.295.974
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.425.628 -565.742
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
715.794 2.934.552
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.263.629 -6.323.349
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.263.629 -6.323.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
544.161 50.227
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-298.867 -13.433
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-298.867 -13.433
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.358.602 -378.229
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.299.729 -372.830
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-58.873 -5.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.623.759 17.462.535
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -12.757
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -13.519
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.064.089 -17.200.517
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.277 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.277 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.152.366 -17.200.517
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.116.265 -54.871
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -31.036.101 -17.145.646
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-656.749 44.434
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-255.887 42.491
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-255.887 42.491
Ödenen Faiz
20 -445.999 -262.920
Alınan Faiz
385.137 264.863
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-340.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.097.079 280.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.097.079 280.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.022.150 27.282.062
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.925.071 27.562.238


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 42.925.071 64.022.150
Ticari Alacaklar
100.118.579 116.087.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 100.118.579 116.087.883
Diğer Alacaklar
26.007 535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 26.007 535
Stoklar
7 3.682.643 4.398.437
Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.908.535 194.817
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 8.908.535 194.817
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19.833 0
Diğer Dönen Varlıklar
2.934.649 2.431.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 2.934.649 2.431.383
ARA TOPLAM
158.615.317 187.135.205
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
158.615.317 187.135.205
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 26.200 26.200
Maddi Duran Varlıklar
10 6.848.589 5.259.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 195.928.704 168.856.321
Şerefiye
6.898.271 6.898.271
Diğer Haklar
835.197 836.744
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
188.195.236 161.121.306
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.803.493 174.142.318
TOPLAM VARLIKLAR
361.418.810 361.277.523
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.950.790 5.520.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 5.950.790 5.520.842
Ticari Borçlar
5.782.714 26.046.341
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.782.714 26.046.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.505.588 961.427
Diğer Borçlar
6 421.347 720.214
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 421.347 720.214
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.341 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.341 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 37.440 101.654
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 476.460 468.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 476.460 468.441
ARA TOPLAM
14.179.680 33.818.919
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.179.680 33.818.919
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 655.801 1.434.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 655.801 1.434.849
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 94.444 285.334
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 898.507 998.543
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.648.752 2.718.726
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
15.828.432 36.537.645
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
345.590.378 324.739.878
Ödenmiş Sermaye
16 170.000.000 170.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
162.571 -21.279
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
162.571 -21.279
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
162.571 -21.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.340.006 1.340.006
Yasal Yedekler
1.340.006 1.340.006
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
153.081.151 2.156.440
Net Dönem Karı veya Zararı
21.006.650 151.264.711
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
345.590.378 324.739.878
TOPLAM KAYNAKLAR
361.418.810 361.277.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 35.756.580 32.614.170
Satışların Maliyeti
17 -6.145.424 -7.415.577
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.611.156 25.198.593
BRÜT KAR (ZARAR)
29.611.156 25.198.593
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.508.176 -1.051.620
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -9.102.211 -10.677.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 2.996.347 3.029.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -624.093 -172.260
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.373.023 16.327.145
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12.503 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.385.526 16.327.145
Finansman Gelirleri
20 2.475.124 2.903.145
Finansman Giderleri
20 -1.962.559 -1.032.944
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.898.091 18.197.346
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
108.559 25.559
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -37.440 -23.888
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 145.999 49.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.006.650 18.222.905
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.006.650 18.222.905
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.006.650 18.222.905
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 23 0,12000000 0,76000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
183.850 35.133
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
183.850 35.133
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-45.963 -8.783
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
229.813 43.916
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
183.850 35.133
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17 21.190.500 18.258.038
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.190.500 18.258.038http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028935


BIST