Advertisement

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.000.000 407.380 -1.557.584 -1.557.584 420.490.848 418.933.264 -42.229.897 -42.229.897 10.676.033 99.322.374 64.640.650 163.963.024 583.749.804 0 583.749.804
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 1.456.419 63.184.231 -64.640.650 -1.456.419 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 312.840 0 0 501.850.586 501.850.586 -322.424.876 -322.424.876 0 0 67.149.241 67.149.241 246.887.791 0 246.887.791
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.149.241 67.149.241 67.149.241 0 67.149.241
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 312.840 0 0 501.850.586 501.850.586 -322.424.876 -322.424.876 0 0 0 0 179.738.550 0 179.738.550
Sermaye Arttırımı
68.000.000 0 0 -68.000.000
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.164.193 0 -16.164.193 -16.164.193 0 -16.164.193
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 720.220 -1.557.584 -1.557.584 922.341.434 920.783.850 -364.654.773 -364.654.773 12.132.452 78.342.412 67.149.241 145.491.653 814.473.402 0 814.473.402
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 720.220 -1.557.584 -1.557.584 922.341.434 920.783.850 -364.654.773 -364.654.773 12.132.452 78.342.412 67.149.241 145.491.653 814.473.402 0 814.473.402
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 67.149.241 -67.149.241 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 92.586 0 0 152.899.050 152.899.050 -143.202.988 -143.202.988 0 0 27.727.330 27.727.330 37.515.978 0 37.515.978
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.727.330 27.727.330 27.727.330 0 27.727.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 92.586 0 0 152.899.050 152.899.050 -143.202.988 -143.202.988 0 0 0 0 9.788.648 0 9.788.648
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 812.806 -1.557.584 -1.557.584 1.075.240.484 1.073.682.900 -507.857.761 -507.857.761 12.132.452 145.491.653 27.727.330 173.218.983 851.989.380 0 851.989.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
345.202.440 37.815.033
Dönem Karı (Zararı)
27.727.330 2.034.596
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
240.183.388 36.018.372
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 14 9.772.532 3.563.887
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.205.662 1.466.707
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 25.160.208 676.028
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.045.454 790.679
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-761.709 -101.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-761.709 -101.424
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15 36.441.800 18.514.153
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
122.492.785 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.508.360 12.594.812
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25.523.958 -19.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
134.602.192 14.822.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 53.539.996 -61.955.753
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 35.953.500 1.543.679
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -10.974.017 3.068.162
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
92.018.911 104.722.524
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 92.018.911 104.722.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.661.412 -367.816
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.365.065 -5.326.276
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -16.365.065 -5.326.276
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 1.332.857 -1.004.715
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.242.578 -25.857.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.466.994 -9.752.592
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.775.584 -16.105.028
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
402.512.910 52.875.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-350.060 -132.040
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-57.500.645 -8.481.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
540.235 -6.446.872
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-137.600.919 1.076.846
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.313.408 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.313.408 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.129.076 -781.947
Alınan Faiz
15 9.695.566 1.858.793
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-144.480.817 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.893.909 -65.259.663
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri