Advertisement

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul tarafından onaylanan Kar Payı Dağıtımı Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 12.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 18.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
ARENA, TRAARENA91U1 Peşin 0,2573497 25,73497 10 0,2316147 23,16147

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 03.06.2022 03.06.2022 07.06.2022 06.06.2022

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
ARENA, TRAARENA91U1 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 12.04.2022 tarihli toplantısında
Şirketin, 2021 yılında yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kar tutarının SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarından daha az olmasına rağmen kar payı tutarının tamamı yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem kârından karşılanabildiği için SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasına
Bu doğrultuda Şirketin, 2021 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 67.149.241,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.'nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmamış olması nedeniyle 2.870.364,68 TL I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve yıl içerisinde yapılan 58.555,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 64.337.431,32 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan
- I. Temettü olarak brüt 12.867.486,26 TL,
- II. Temettü olarak brüt 12.867.486,26 karın dağıtılmasına,
- 2.073.497,25 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve
- geriye kalan 36.470.406,54 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine
Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarıttü oranı % 25,7350 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,257350 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 3 Haziran 2022 tarihinde nakden dağıtılmasının, Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmişti.
Genel Kurul'un söz konusu öneriyi kabul etmesine istinaden 2021 yılı net dönem karının %40'ına tekabül eden 25.734.972,53 TL'nin 3 Haziran 2022 tarihinde toplam brüt temettü tutarı olarak nakden dağıtılması karara bağlanmıştır.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 6.400.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 109.484.116 89.253.698,87
4. Vergiler ( - ) 42.334.875 31.846.405,33
5. Net Dönem Kârı 67.149.241 57.407.293,54
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.870.364,68 2.870.364,68
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 64.278.876,32 54.536.928,86
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 64.278.876,32 54.536.928,86
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 58.555 58.555
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 64.337.431,32 54.595.483,86
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 12.867.486,26 12.867.486,26
* Nakit 12.867.486,26 12.867.486,26
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 12.867.486,26 12.867.486,26
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 2.073.497,25 2.073.497,25
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 36.470.406,54 26.728.459,08
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 23.161.475,28 0 36 0,231615 23,1615
TOPLAM 23.161.475,28 0 36 0,231615 23,1615

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklara Dağıtılacak Brüt Nakit Kar Payı Toplamı 25.734.972,53 TL olup, bu tutar net dağıtılabilir dönem karının %40'ına isabet etmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031190


BIST