Advertisement

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.519.199 -53.721 3.946.838 -4.203.934 64.646 32.636.412 32.636.412
Diğer Düzeltmeler
-10.401 -10.401 -10.401
Transferler
64.646 -64.646
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.687 1.029.812 1.040.499 1.040.499
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 101 363.283 2.519.199 -43.034 3.946.838 -4.149.689 1.029.812 33.666.510 33.666.510
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 71.918 43.518.987 363.283 2.422.306 -49.089 3.946.838 -6.600.122 2.542.079 76.216.200 6.570.258 82.786.458
Diğer Düzeltmeler
-14.535 -14.535 -14.535
Transferler
2.542.079 -2.542.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.259.154 807.165 7.066.319
Sermaye Arttırımı
7.250.000 -7.050.704 -199.296 -5.760 -5.760 -5.760
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-1.512.839 -1.512.839 -1.512.839
Dönem Sonu Bakiyeler
37.250.000 71.918 36.468.283 163.987 2.422.306 -54.849 3.946.838 -5.585.417 6.259.154 80.942.220 7.377.423 88.319.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.991.485 -836.258
Dönem Karı (Zararı)
6.259.154 1.029.812
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.038.978 732.810
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.007.070 178.634
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 100.402 16.610
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13 37.490 28.991
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
126.615 689.359
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17-20 0 -270.402
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 126.615 959.761
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -39.764 -180.784
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
807.165 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.275.082 -2.588.479
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.460.341 -106.525
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.319.849 -3.534.708
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.358.385 -634.290
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.127.018 819.535
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.489 867.509
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.976.950 -825.857
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -14.535 -10.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.292.414 -429.207
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.440.939 -245.552
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.440.939 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -245.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -148.525 -183.655
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -148.525 -173.655
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -10.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-226.768 -28.367
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-100.153 0
Ödenen Faiz
-126.615 -28.367
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-925.839 -1.293.832
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-925.839 -1.293.832
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.395.063 1.883.150
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.469.224 589.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 1.469.224 2.395.063
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
9 13.555.051 9.708.628
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 13.487
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 13.555.051 9.695.141
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 973.848 553.027
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 90.300 36.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 883.548 516.589
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 13.280.175 9.921.790
Canlı Varlıklar
14 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.675.004 10.974.054
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.385 1.885
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 11.672.619 10.972.169
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 30.243 277.039
Diğer Dönen Varlıklar
17 7.921.245 8.270.667
ARA TOPLAM
48.904.790 42.100.268
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.904.790 42.100.268
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 4.864.990 4.317.490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.864.990 4.317.490
Türev Araçlar
12 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 0 0
Canlı Varlıklar
14 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 2.035.000 2.035.000
Maddi Duran Varlıklar
20 31.540.461 33.839.945
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 6.443.281 5.529.089
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 20.456.731 20.457.932
Şerefiye
21 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 20.456.731 20.457.932
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
55 461.017 356.658
Diğer Duran Varlıklar
17 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.801.480 66.536.114
TOPLAM VARLIKLAR
114.706.270 108.636.382
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23-25 3.537.786 3.203.293
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23-25 3.537.786 3.203.293
Banka Kredileri
23 1.166.636 1.179.115
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 2.371.150 2.024.178
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 0
Ticari Borçlar
9 8.531.613 9.977.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.558 1.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 8.530.055 9.976.410
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
10 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 608.756 521.363
Diğer Borçlar
11 4.191.720 3.821.364
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.609.556 3.149.474
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 582.164 671.890
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
28 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 16.146
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.535.899 330.756
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 2.831.422 3.285.830
ARA TOPLAM
21.237.196 21.156.720
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.237.196 21.156.720
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 4.889.526 4.233.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25-26 4.889.526 4.233.069
Banka Kredileri
26 0 87.674
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25 4.889.526 4.145.395
Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
28 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 251.956 208.706
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 251.956 208.706
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
31 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
32 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
55 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 7.949 251.429
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.149.431 4.693.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.386.627 25.849.924
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.942.220 76.216.200
Ödenmiş Sermaye
34 37.250.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34 71.918 71.918
Sermaye Avansı
34 163.987 43.518.987
Geri Alınmış Paylar (-)
34 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
34 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 36.468.283 363.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 2.367.457 2.373.217
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 2.422.306 2.422.306
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -54.849 -49.089
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
34 0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
34 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
34 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 3.946.838 3.946.838
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 -5.585.417 -6.600.122
Net Dönem Karı veya Zararı
34 6.259.154 2.542.079
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34 7.377.423 6.570.258
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
88.319.643 82.786.458
TOPLAM KAYNAKLAR
114.706.270 108.636.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 14.690.336 5.587.555
Satışların Maliyeti
45 -6.442.909 -4.148.420
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.247.427 1.439.135
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
46 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
46 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
8.247.427 1.439.135
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -2.308.603 -486.037
Pazarlama Giderleri
47-48 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
47-48 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 447.656 139.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -271.680 -15.756
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.114.800 1.077.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 2.769.458 6.500
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
50 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 0 -2.637
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.884.258 1.081.090
Finansman Gelirleri
51 458.440 1.043.751
Finansman Giderleri
51 -884.908 -1.082.717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.457.790 1.042.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.391.471 -12.312
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -1.535.899 -195.767
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 144.428 183.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.066.319 1.029.812
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.066.319 1.029.812
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
807.165 25.258
Ana Ortaklık Payları
6.259.154 1.004.554
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,16803100 0,03432700
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,16803100 0,03432700
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00000000 0,00030000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.178 -10.161
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
52 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 11.654 -12.701
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
52 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
52 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 -2.476 2.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -2.476 2.540
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
52 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
52 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
52 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
52 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.178 -10.161
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.075.497 1.019.651
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 25.258
Ana Ortaklık Payları
7.075.497 994.393http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029001


BIST