Advertisement

AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 05.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.04.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 Peşin 6,8500000 685 10 6,1650000 616,5

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 04.04.2024 04.04.2024 08.04.2024 05.04.2024

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda, kar dağıtımının Yönetim Kurulu'nun ekteki kar dağıtım önerisine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kar payı ödemesinin 04 Nisan 2024 tarihinden itibaren başlamasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Dağıtım_2023.pdf
EK: 2 Profit Distribution_2023.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AYGAZ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 219.800.767
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 381.033.518,61
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.

* SPK'ya Göre (TL) Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı 5.465.872.000 3.159.533.097,02
4. Vergiler ( - ) -74.773.000 255.006.282,29
5. Net Dönem Kârı 5.953.903.000 2.904.526.814,73
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.953.903.000 2.904.526.814,73
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 5.953.903.000 2.904.526.814,73
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 35.002.383,36 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.988.905.383,36 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.505.635.253,95 10.990.038,35
* Nakit 1.505.635.253,95 10.990.038,35
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 1.494.645.215,6
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 149.464.521,56 149.464.521,56
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 4.298.803.224,49 1.249.427.039,22
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) * 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 1.474.527.751,28 0 24,77 6,165 616,5
TOPLAM 1.474.527.751,28 0 24,77 6,165 616,5

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
** Dağıtılan net kar payı hesaplaması Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden % 10 stopaj uygulanacaktır. 2023 yılında yapılan kar payı ödemelerinin %79,34 oranındaki payların tam mükellef kurumlara yapıldığı, diğer % 20,66 oranındaki payların tamamının ise tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.
*** Tutar tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 6.699.041.547 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.
*** Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçelere ilişkin 4.167.530.388 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.
****Birinci kar payı tutarı, tescil edilmiş nominal sermaye tutarı dikkate alınarak hesaplanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265329


BIST