BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09 Kasım 2017 Perşembe, 22:02
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/11/2017
Karar Sayısı
2017 / 15
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN  SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 
KARAR TARİHİ    :   09.11.2017
KARAR SAYISI    :    2017/15
Şirketimizce hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 30.09.2017'de sona eren dokuz aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standardı 34 "Ara Dönem Finansal Raporlama" Standartı'na ("TMS 34") ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda
? Tarafımızca incelendiğini,
? Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
? Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Tolga Gündüz            Levent Avni Ersalman     Orhan Cem
Mali İşler Direktörü    Denetim Komitesi Bşk.    Denetim Komitesi Üyesi  
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640610


BIST
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 94.682 -1,84
USD/TRY 5,6860 0,29
EUR/TRY 6,5178 0,20
EUR/USD 1,1456 -0,07
FAİZ 25,84 0,16
ALTIN/ONS 1.223,91 0,15
BRENT 79,51 -0,40
Yukarı