BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2017 Perşembe, 22:01
BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 100.023.579 6.348.821 216.610.310 -4.472.082 34.536.033 14.379.816 5.611.290 -54.497.484 -99.674.871 218.865.412 218.865.412
Transferler
729.218 -100.404.089 99.674.871 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.023.099 -5.104.671 12.020.925 281.663 44.696.916 37.871.734 37.871.734
Dönem Karı (Zararı)
44.696.916 44.696.916 44.696.916
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.023.099 -5.104.671 12.020.925 281.663 -6.825.182 -6.825.182
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 202.587.211 -9.576.753 46.556.958 15.109.034 5.611.290 -154.619.910 44.696.916 256.737.146 256.737.146
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 100.023.579 6.348.821 255.541.848 -6.019.364 57.824.238 15.109.034 5.611.290 -154.619.910 62.415.065 342.234.601 0 342.234.601
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-18.400.000 -18.400.000 0 -18.400.000
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
100.023.579 6.348.821 237.141.848 -6.019.364 57.824.238 15.109.034 5.611.290 -154.619.910 62.415.065 323.834.601 323.834.601
Transferler
81.804 62.333.261 -62.415.065 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
711.791 18.268.205 217.821.820 236.801.816 236.801.816
Dönem Karı (Zararı)
217.821.820 217.821.820 217.821.820
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
711.791 18.268.205 18.979.996 18.979.996
Dönem Sonu Bakiyeler
100.023.579 6.348.821 237.141.848 -5.307.573 76.092.443 15.190.838 5.611.290 -92.286.649 217.821.820 560.636.417 0 560.636.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
368.387.732 146.127.269
Dönem Karı (Zararı)
217.821.820 44.696.916
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
217.821.820 44.696.916
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.406.792 85.434.874
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23-24-10-12-13 72.923.700 61.479.400
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.367.078 2.521.923
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -244.341 2.411.741
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 3.611.419 110.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 3.594.227 1.622.617
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-263.057 -193.513
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
18.268.205 12.020.925
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-30.912 -4.885
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-30.912 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -4.885
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 8.901.766 7.472.964
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 645.785 515.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.850.712 -37.426.612
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -19.025.365 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4-7-8 -80.471.986 35.133.460
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -3.948.516 -33.081.167
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4-7-8 75.377.215 -58.841.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 19.753.155 9.949.245
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
15 1.283.068 262.587
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.818.283 9.151.246
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -14.332.511 12.362.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11 4.514.228 -3.211.637
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
308.377.900 92.705.178
Ödenen Faiz
27 46.510.569 54.070.485
Alınan Faiz
24 -1.775.706 -591.163
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 15.274.969 -57.231
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-92.536.767 -62.672.403
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 377.995 2.319.167
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -31.019.213 -13.101.733
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 824.088.826 682.744.262
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -887.760.081 -735.225.262
Alınan Faiz
1.775.706 591.163
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-236.832.008 -66.236.404
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
582.772.365 1.147.103.095
Kredilerden Nakit Girişleri
6 582.772.365 1.147.103.095
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-773.093.804 -1.159.269.014
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -773.093.804 -1.159.269.014
Ödenen Faiz
-46.510.569 -54.070.485
Y
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 93.267 -1,49
USD/TRY 5,7850 2,03
EUR/TRY 6,6384 2,05
EUR/USD 1,1469 0,04
FAİZ 26,05 0,81
ALTIN/ONS 1.238,58 1,35
BRENT 77,92 -2,39
Yukarı