Advertisement

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Mezbaha Padoklar Ve Arsası, Bahçeli Kargir Ev Kargir Ahır ve Samanlık, Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Balıkesir ili, Bandırma ilçesi, Ayyıldız Mahallesi, Üçpınar Mevkii, 859 Ada, 8, 9, 10, 11, 37 nolu parseller, 7.903,13 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/12/2022
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
25.310.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,27
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%25,30
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,46
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%2,05
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,25
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,48
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05/12/2022
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Atıl durumdaki tesisin satışı ile tesisin mevcut giderlerinden tasarruf sağlanması ve likidite artışı için kaynak sağlanması amaçlanmaktadır.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
11.425.919,86 TL Kar
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Şirketin nakit kaynakları arttırılacaktır.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
05/12/2022
Karşı Taraf
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Önemli nitelikte işlem değildir.
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazar Yaklaşımı - Maliyet Yaklaşımı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
17/10/2022 2022-ÖZEL-648
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
21.912.600 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Aralık 2022 tarihli kararı ile
Şirketimizin toplam varlıklarında %0,25 paya sahip olan atıl durumdaki büyükbaş kesimhane tesisinin, KDV dahil 25.310.000 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir. Bu satış ile atıl durumdaki tesisin teminat, sigorta vb. maliyetlerinden tasarruf edilmesinin yanı sıra satıştan elde edilecek kar ile Şirket'in nakit kaynaklarının artırılması amaçlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084527


BIST