Advertisement

BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

BERA HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Yapılan Başvuru Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.024.800.000
Mevcut Sermaye (TL) 341.600.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 683.200.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
BERA, TREKMBH00014 341.600.000 341.600.000,000 100,00000 BERA, TREKMBH00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 341.600.000 341.600.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları (TL) 341.600.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.10.2022
SPK Başvuru Tarihi 24.10.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 1.024.800.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 341.600.000 TL'den %100 oranında artırılarak 683.200.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 341.600.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışını ilişkin pay ihracı SPK tarafından onaylanmış olup, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyuru 19 Ocak 2023 tarih ve 2023/3 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103334


BIST