Advertisement

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -2.104.592 4.486.058 -1.536.713.098 -399.174.748 -1.692.409.283 -1.692.409.283
Transferler
1.902.727 -401.077.475 399.174.748
Dönem Karı (Zararı)
-73.512.425 -73.512.425 -73.512.425
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.146.583 -1.146.583 -1.146.583
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 0 0 0 0 0 0 1.097.097 0 0 0 0 0 0 0 -3.251.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.388.785 0 0 0 -1.937.790.573 -73.512.425 0 -1.767.068.291 0 -1.767.068.291
Cari Dönem 01.06.2022 - 30.11.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
240.000.000 1.097.097 -5.867.470 6.388.785 -1.937.790.573 -716.879.634 -2.413.051.795 -2.413.051.795
Transferler
94.490 -716.974.124 716.879.634
Dönem Karı (Zararı)
-71.955.186 -71.955.186 -71.955.186
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.141 -170.141 -170.141
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 0 0 0 0 0 0 1.097.097 0 0 0 0 0 0 0 -6.037.611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.483.275 0 0 0 -2.654.764.697 -71.955.186 0 -2.485.177.122 0 -2.485.177.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2022 - 30.11.2022 Önceki Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
644.144.988 34.911.723
Dönem Karı (Zararı)
14 -71.955.186 -73.512.425
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
155.994.265 230.031.631
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
65.408.730 45.196.021
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.699.220 -2.528.169
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.699.220 -1.460.551
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.067.618
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-51.268.834 6.789.053
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.066.117 2.623.905
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-52.686.640 4.135.233
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
351.689 29.915
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
119.975.398 170.718.510
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-104.410.045 -150.630.495
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
224.039.528 320.103.596
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
345.915 1.245.409
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.721.455 8.395.665
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
458.296 1.460.551
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
560.506.734 -121.497.726
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.939.119 -34.674.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-114.939.119 -34.674.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.727.539 -46.862.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.727.539 -46.862.567
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.176.579 -3.471.734
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
232.255.649 -43.643.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
232.255.649 -43.643.500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
499.094.322 7.154.116
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
499.094.322 7.154.116
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
644.545.813 35.021.480
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-400.825 -109.757
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-320.584.923 -23.617.073
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -276.646.456 -140.556.301
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.412.781 -769.235
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-264.233.675 -139.787.066
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-49.246.554 116.938.950
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-49.246.554 116.938.950
Alınan Faiz
6.841.901 278
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.533.814 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-110.082.953 -7.220.493
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.135.899 294.998.553
Kredilerden Nakit Girişleri
64.135.899 294.998.553
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-169.300.993 -298.376.034
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.825.555 -3.750.708
Ödenen Faiz
-92.304 -92.304
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
213.477.112 4.074.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
213.477.112 4.074.157
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 134.565.090 268.386
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 348.042.202 4.342.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2022 Önceki Dönem 31.05.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 348.042.202 134.565.090
Finansal Yatırımlar
8.194.378 9.094.308
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 8.194.378 9.094.308
Ticari Alacaklar
222.054.283 109.272.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
222.054.283 109.272.680
Diğer Alacaklar
1.836.183.930 1.691.187.916
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 1.835.998.818 1.690.672.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
185.112 515.279
Stoklar
9 53.811.956 28.635.377
Peşin Ödenmiş Giderler
10 45.501.082 17.450.542
Diğer Dönen Varlıklar
9.661.585 17.729.197
ARA TOPLAM
2.523.449.416 2.007.935.110
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.523.449.416 2.007.935.110
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
38 38
Diğer Alacaklar
1.696.169 1.140.392
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.696.169 1.140.392
Maddi Duran Varlıklar
226.403.874 220.594.853
Kullanım Hakkı Varlıkları
23.292.274 19.862.884
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
328.889.630 118.047.169
Peşin Ödenmiş Giderler
10 11.424.907 5.976
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8.260.495 5.470.326
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
599.967.387 365.121.638
TOPLAM VARLIKLAR
3.123.416.803 2.373.056.748
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
199.991 195.258
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
199.991 195.258
Banka Kredileri
6 199.991 195.258
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
376.008.161 167.653.448
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
376.008.161 167.653.448
Banka Kredileri
6 370.727.999 167.000.776
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.280.162 652.672
Ticari Borçlar
282.391.357 208.638.718
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
282.391.357 208.638.718
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
475.252.490 522.273.415
Diğer Borçlar
10.531.749 6.190.203
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.531.749 6.190.203
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
332.647.601 154.360.690
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.529.606 18.696.542
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.188.047 78.874.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
26.188.047 78.874.687
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 344.213.726 47.385.217
ARA TOPLAM
1.861.962.728 1.204.268.178
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.861.962.728 1.204.268.178
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.210.466.726 3.350.013.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.210.466.726 3.350.013.273
Banka Kredileri
6 3.207.852.848 3.347.448.905
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.613.878 2.564.368
Ticari Borçlar
219.405.584 60.902.574
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
219.405.584 60.902.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
114.053.388 134.245.765
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
192.108.818 27.269.194
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.596.681 9.409.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.596.681 9.409.559
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.746.631.197 3.581.840.365
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.608.593.925 4.786.108.543
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-2.485.177.122 -2.413.051.795
Ödenmiş Sermaye
14 240.000.000 240.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.097.097 1.097.097
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.037.611 -5.867.470
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.037.611 -5.867.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.037.611 -5.867.470
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.483.275 6.388.785
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.654.764.697 -1.937.790.573
Net Dönem Karı veya Zararı
14 -71.955.186 -716.879.634
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-2.485.177.122 -2.413.051.795
TOPLAM KAYNAKLAR
3.123.416.803 2.373.056.748


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2022 - 30.11.2022 Önceki Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2022 - 30.11.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2021 - 30.11.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 658.606.160 574.395.013 377.796.217 357.347.572
Satışların Maliyeti
12 -734.550.010 -518.679.267 -430.709.299 -342.595.969
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-75.943.850 55.715.746 -52.913.082 14.751.603
BRÜT KAR (ZARAR)
-75.943.850 55.715.746 -52.913.082 14.751.603
Genel Yönetim Giderleri
-14.416.552 -29.493.112 -7.947.860 -11.582.358
Pazarlama Giderleri
-28.225.863 -15.678.525 -14.006.021 -7.925.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 68.167.328 156.394.702 67.569.040 89.794.947
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-56.985.374 -59.728.635 -31.782.340 -55.093.319
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-107.404.311 107.210.176 -39.080.263 29.945.277
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
185.221.374 0 48.279.000 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.817.063 107.210.176 9.198.737 29.945.277
Finansman Gelirleri
105.022.655 154.704.734 42.408.677 80.957.135
Finansman Giderleri
-235.073.449 -327.031.670 -139.900.390 -175.644.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-52.233.731 -65.116.760 -88.292.976 -64.742.488
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.721.455 -8.395.665 -12.443.403 -2.632.408
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-22.159.935 -7.094.308 -14.792.717 -1.877.275
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.438.480 -1.301.357 2.349.314 -755.133
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-71.955.186 -73.512.425 -100.736.379 -67.374.896
DÖNEM KARI (ZARARI)
-71.955.186 -73.512.425 -100.736.379 -67.374.896
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-71.955.186 -73.512.425 -100.736.379 -67.374.896
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-170.141 -1.146.583 -2.303.099 -208.031
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-521.830 -1.176.498 -2.854.826 -243.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
351.689 29.915 551.727 35.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
351.689 29.915 551.727 35.234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-170.141 -1.146.583 -2.303.099 -208.031
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-72.125.327 -74.659.008 -103.039.478 -67.582.927
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları