Advertisement

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2022 - 10.10.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirket yönetim kurulu 06.12.2022 tarih ve 21 nolu kararı gereği
1.    Sermaye Piyasası Kurulu'nun (?'Kurul'') VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (?'Pay Tebliği'') 33 üncü maddesi kapsamında hazırlanan ve 10.10.2022 tarih ve 19 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilmiş olan Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun (?'Rapor'') ekteki şekilde revize edilerek kabulüne,
2.      Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
3.      Pay Tebliğ'nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliğ'nin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084933


BIST