Advertisement

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 20.01.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 4.400.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 59.400.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
BOBET, TREBOBT00014 13.01.2023 12.01.2024 4.400.000 1,157

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
BOBET, TREBOBT00014 17.01.2023 100.000 0,263 14,445 11.657.323 -
BOBET, TREBOBT00014 20.01.2023 130.000 0,342 14,575 11.757.323 -

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 29 Mart 2022 tarihli 23 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında 12 Milyon adet pay için azami 60 Milyon Türk lirası tutarında geri alım yapılmasına karar verilmişti. Bu karar doğrultusunda Şirket, 30 Mart 2022 -08 Ağustos 2022 tarihleri arasında 11.657.323 adet 5,147 TL ortalama birim fiyattan pay geri alım işlemi gerçekleştirmiş ve geri alım programını, ayrılan azami fonun tamamını kullandığından sonlandırmıştır.
Geri Alım Yapılan payların sermayeye oranı %3,06772'dir.
Tamamlanan geri alım programı 14.09.2022 tarihinde yapılan Şirket Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.01.2023 tarihli toplantısında
Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ,pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları çerçevesinde yeni bir pay geri alım programı açıklanmasına ,
- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 1,15789'unu temsil eden azami 4.400.000 TL nominal değere sahip paya ilişkin geri alım yapılmasına,
- Pay geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 59.400.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,
- Pay Geri Alım Programının Uygulanacağı Sürenin 1 yıl belirlenmesine,
- Yürütülecek pay geri alım programının Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına ve yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Açıklanan geri alım programı çerçevesinde 20.01.2023 tarihinde 130.000 adet pay en düşük 14,57 TL en yüksek 14,58 TL olamk üzere ortalama fiyat 14,575 TL fiyatla alım emri gerçekleştirilmiş olup alınan payların sermayeye oranı % 0,3421'dir.
Toplam Geri alınan pay adedi 11.887.323 adet olup sermayeye oranı %3,12824'dür.
Saygılarımızla
Boğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.
Yönetim Kurulu

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103543


BIST