Advertisement

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 62.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 360.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
BOSSA, TRABOSSA91B5 62.000.000 298.000.000,000 480,64516 BOSSA, TRABOSSA91B5 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 62.000.000 298.000.000,000 480,64516

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 4.565.882,83
İştirak Ve Gayrimenkul Satış Karı (TL) 20.368.952,49
Geçmiş Yıl Karları (TL) 272.816.791,68
Özel Fonlar (TL) 248.373


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022
SPK Başvuru Tarihi 18.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 298.000.000 TL artırılarak 62.000.000 TL'den 360.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. maddesinin tadil edilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031156


BIST