Advertisement

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.094.758.659 451.090.935
Satışların Maliyeti
20 -751.623.267 -334.868.125
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
343.135.392 116.222.810
BRÜT KAR (ZARAR)
343.135.392 116.222.810
Genel Yönetim Giderleri
-121.804.654 -59.435.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25.784.225 116.220.702
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-44.826.361 -135.171.555
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
202.288.602 37.835.993
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
120.053 2.311.930
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-787 -9.092
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -1.910.106 1.162.430
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
200.497.762 41.301.261
Finansman Gelirleri
21 44.793.343 33.767.364
Finansman Giderleri
22 -57.987.881 -121.435.051
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
187.303.224 -46.366.426
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-45.674.407 68.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -34.019.718 -12.801.752
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -11.654.689 12.870.147
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
141.628.817 -46.298.031
DÖNEM KARI (ZARARI)
141.628.817 -46.298.031
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.906.734 6.978.003
Ana Ortaklık Payları
128.722.083 -53.276.034
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) (Kr) 24 0,05300000 -0,02200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.253.829 -173.457.463
Dönem Karı (Zararı)
141.628.817 -46.298.031
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
155.992.607 151.668.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 78.504.231 41.713.636
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
167.629 2.677.150
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.312.873 7.075.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.312.873 7.075.655
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 31.889.561 23.485.647
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.423.897 -5.928.878
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
43.313.458 29.414.525
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-15.169.887 80.250.437
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 1.910.106 -1.162.430
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
45.674.407 -68.395
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-296.313 -2.302.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-166.747.705 -237.106.910
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -65.456.797
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-109.166.130 -89.472.010
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.208.200 -7.002.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-105.957.930 -82.469.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.703.698 -180.994.495
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.950.311 -3.299.888
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.137.377 -19.938.033
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.392.609 14.851.556
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.969.429 -3.877.821
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.423.180 18.729.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
43.550.782 30.963.643
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
60.151.016 76.239.114
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
130.873.719 -131.736.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -3.896.496 -2.818.986
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.568.708 -1.050.060
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-23.154.686 -37.852.338
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.560.327 2.150.268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.978.284 4.260.589
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,13 10.978.284 4.260.589
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.381.959 -2.190.966
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.153.807 -1.731.890
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-228.152 -459.076
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.329.707 -1.184.355
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.329.707 -1.184.355
Alınan Temettüler
0 1.265.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6.173.055 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-151.860.770 -147.230.896
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.528.649 188.101.162
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-323.554.713 -242.515.181
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.604.513 -43.260.440
Ödenen Temettüler
0 -47.992.500
Ödenen Faiz
-3.654.090 -7.492.815
Alınan Faiz
11.423.897 5.928.878
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-97.167.268 -318.538.091
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
128.769.292 210.917.807
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.602.024 -107.620.284
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.093.574.832 571.428.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.125.176.856 463.808.534


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.126.032.436 1.093.962.834
Finansal Yatırımlar
5 20.609.289 63.208.735
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
20.609.289 49.130.668
Vadeli Mevduatlar
0 14.078.067
Ticari Alacaklar
8 484.602.204 380.688.778
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.797.942 589.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
480.804.262 380.099.036
Diğer Alacaklar
9 308.670.174 279.619.410
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
66.695.831 60.554.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
241.974.343 219.064.756
Stoklar
10 37.870.710 40.821.021
Peşin Ödenmiş Giderler
16 74.664.936 48.588.050
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 9.221.994 8.197.661
Diğer Dönen Varlıklar
15 13.385.767 14.666.920
ARA TOPLAM
2.075.057.510 1.929.753.409
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.075.057.510 1.929.753.409
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 89.050.075 53.479.264
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
89.050.075 53.479.264
Diğer Alacaklar
9 439.790.837 361.676.712
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
69.404.519 64.295.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
370.386.318 297.380.922
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 20.603.733 20.391.743
Maddi Duran Varlıklar
11 981.342.552 874.801.839
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.124.762.674 1.063.607.040
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 890.034.062 821.266.380
Şerefiye
133.439.646 119.963.138
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
756.594.416 701.303.242
Peşin Ödenmiş Giderler
16 20.338.277 26.277.786
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 259.968.329 256.168.334
Diğer Duran Varlıklar
15 59.474.248 57.404.380
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.885.364.787 3.535.073.478
TOPLAM VARLIKLAR
5.960.422.297 5.464.826.887
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
343.042.158 369.181.951
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
343.042.158 369.181.951
Banka Kredileri
7 143.961.205 170.104.575
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 199.080.953 199.077.376
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 678.637.508 674.004.935
Ticari Borçlar
8 246.559.821 293.952.430
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.810.712 11.780.141
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
241.749.109 282.172.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 145.754.609 102.203.827
Diğer Borçlar
9 65.731.049 58.426.581
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
65.731.049 58.426.581
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 54.719.517 53.572.646
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 61.807.234 49.917.869
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 77.106.287 63.115.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
67.586.916 54.068.019
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9.519.371 9.047.150
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 42.300.288 25.182.643
ARA TOPLAM
1.715.658.471 1.689.558.051
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.715.658.471 1.689.558.051
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.795.324.120 1.697.489.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.795.324.120 1.697.489.920
Banka Kredileri
7 648.583.660 634.359.293
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.146.740.460 1.063.130.627
Diğer Borçlar
9 40.064.864 39.168.652
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
40.064.864 39.168.652
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.817.734 2.078.680
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 48.148.678 45.879.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
48.148.678 45.879.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 89.698.996 85.460.436
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 267.252.761 235.346.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.242.307.153 2.105.423.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.957.965.624 3.794.981.801
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.639.595.227 1.353.924.062
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
136.590.380 86.094.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.956.456 -34.956.456
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.956.456 -34.956.456
Yabancı Para Çevrim Farkları
171.546.836 121.050.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
719.661.583 613.208.705
Yabancı Para Çevrim Farkları
719.661.583 613.208.705
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 74.387.905 74.387.905
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
555.933.276 22.479.380
Net Dönem Karı veya Zararı
128.722.083 533.453.896
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
362.861.446 315.921.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.002.456.673 1.669.845.086
TOPLAM KAYNAKLAR
5.960.422.297 5.464.826.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -27.110.446 262.085.889 74.387.905 192.120.125 -169.179.611 356.603.862 89.693.613 446.297.475
Transferler
-169.179.611 169.179.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
77.607.895 -53.276.034 24.331.861 77.262.610 101.594.471
Dönem Karı (Zararı)
-53.276.034 -53.276.034 6.978.003 -46.298.031
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
77.607.895 77.607.895 70.284.607 147.892.502
Kar Payları
-7.710.730 -7.710.730
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
62.534.138 62.534.138
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -27.110.446 339.693.784 74.387.905 22.940.514 -53.276.034 380.935.723 221.779.631 602.715.354
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -34.956.456 121.050.632 613.208.705 74.387.905 22.479.380 533.453.896 1.353.924.062 315.921.024 1.669.845.086
Transferler
533.453.896 -533.453.896
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
50.496.204 106.452.878 128.722.083 285.671.165 46.940.422 332.611.587
Dönem Karı (Zararı)
128.722.083 128.722.083 12.906.734 141.628.817
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
50.496.204 106.452.878 156.949.082 34.033.688 190.982.770
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -34.956.456 171.546.836 719.661.583 74.387.905 555.933.276 128.722.083 1.639.595.227 362.861.446 2.002.456.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
141.628.817 -46.298.031
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
50.496.204 105.327
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)