TVRadyo

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2017 Perşembe, 21:12
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -11.489.099 68.754.201 100.802.128 14.926.943 68.515.018 24.402.622 378.113.001 378.113.001
Diğer Düzeltmeler
-885.202 885.202
Transferler
1.108.251 23.294.371 -24.402.622
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.513.565 -2.669.356 14.128.486 -119.160.267 -112.214.702 -112.214.702
Dönem Sonu Bakiyeler
16 66.844.800 45.195.347 161.041 -16.002.664 65.199.643 114.930.614 16.035.194 92.694.591 -119.160.267 119.160.267 119.160.267
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -18.244.409 65.254.386 156.719.906 16.035.194 -355.527.081 93.112.258 -32.216.303 37.335.139 37.335.139
Diğer Düzeltmeler
-1.104.237 1.104.237
Transferler
-32.216.303 32.216.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.772.482 7.267.917 56.110.203
Dönem Sonu Bakiyeler
16 66.844.800 45.197.347 161.041 -21.016.891 64.150.149 163.987.823 165.035.194 -355.527.081 62.000.192 56.110.203 97.940.777 97.940.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.275.708 26.974.033
Dönem Karı (Zararı)
56.110.203 -119.160.267
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.488.385 157.354.748
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.043.160 18.574.570
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-528.053 129.752.371
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -209.026 128.731.290
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -319.027 1.021.081
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.226.011 8.973.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.052.563 5.575.240
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
956.084
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 4.173.448 2.441.712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31.947.672 21.219.749
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.295.975 -16.340.615
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 34.243.647 37.560.364
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-66.830.277 8.492.991
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -655.092 -409.481
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.319.598 -29.340.239
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.634 91.751
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-34.634 91.751
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.699.584 -4.474.896
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.298.949 -56.279.350
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.586.201 13.241.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.712.748 -69.520.734
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.350.642 -10.251.621
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-920.974 -10.158.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-429.668 -93.227
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.626.923 20.132.624
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
6.258.691 7.126.786
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.908.103 54.131.208
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.835.520 6.360.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.072.583 47.771.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.078.105 5.602.858
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.718.667 1.164.672
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.718.667 1.164.672
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.613.058 -26.102.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.055.757 -13.258.395
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.557.301 -12.843.678
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.100.996 33.719.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.174.712 -5.694.854
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.050.698
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.384.212 -23.215.068
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.789.384 8.858.132
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.789.384 8.858.132
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.544.871 -56.595.170
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -10.265.107 -39.214.194
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-279.764 -17.380.976
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
8.104.469
Alınan Temettüler
11 75.300 76.886
Alınan Faiz
2.295.975 16.340.615
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.870.065 -17.269.226
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.644.007 175.593.120
Kredilerden Nakit Girişleri
178.644.007 175.593.120
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-109.773.942 -192.862.346
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.140.113 -132.374.117
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-2.570.619 -52.074.648
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-22.063.210 -8.413.581
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.210.145 -13.510.261
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.210.145 -13.510.261
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.417.322 13.807.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.627.467 297.142


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 48.627.467 6.520.316
Ticari Alacaklar
6 95.639.527 36.926.779
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
95.639.527 36.926.779
Diğer Alacaklar
7 914.912 485.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
914.912 485.244
Stoklar
9 112.345.298 119.575.627
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.470.787 7.457.418
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 283.423 283.422
Diğer Dönen Varlıklar
15 4.830.487 5.206.069
ARA TOPLAM
265.111.901 176.454.875
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
265.111.901 176.454.875
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
6 114.541.206 99.955.005
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 114.541.206 99.955.005
Diğer Alacaklar
7 13.082.514 12.591.208
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 13.082.514 12.591.208
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 5.243.523 4.060.133
Maddi Duran Varlıklar
12 562.062.780 509.810.648
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.226.167 7.498.083
Şerefiye
4.753.570 4.206.485
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.472.597 3.291.598
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.496.404 5.768.464
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 80.524.911 73.399.010
Diğer Duran Varlıklar
15 15.342.163 22.205.729
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
801.519.668 735.288.280
TOPLAM VARLIKLAR
1.066.631.569 911.743.155
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 172.295.096 121.331.389
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 10.174.380 490.643.613
Ticari Borçlar
6 143.787.053 165.695.156
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 15.683.701 17.519.221
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
128.103.352 148.175.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 16.164.113 14.086.008
Diğer Borçlar
7 5.726.848 9.130.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.726.848 9.130.179
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.926.932 10.001.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Kar
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 96.604 1,81
USD/TRY 6,2501 -2,11
EUR/TRY 7,3022 -2,01
EUR/USD 1,1675 0,07
FAİZ 25,40 0,32
ALTIN/ONS 1.203,86 0,46
BRENT 79,23 0,25
Yukarı