Advertisement

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 18.05.2022
Genel Kurul Tarihi 22.06.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi No:142

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçilmesi.
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Şirketi Rapor Özeti'nin okunması
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
5 - 2021 yılı mali tablolarında dönem zararı yer aldığından, zararın geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi teklifinin karara bağlanması
6 - Pay Geri alım programı ve gerçekleştirilen pay geri alım ve satım işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayları alınmış olan Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Şirketin Sermayesi " başlıklı 8. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi
8 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, görev sürelerinin ve huzur haklarının Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, Üst Düzey Yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda T.Ticaret Kanununun 395 ve 396.Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve 2021yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Şirketin 2021 yılında 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - 2021 yılında dernek ve vakıflara yapılan bağışlar konusunda genel kurula bilgi sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2022 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçimlerinin onaylanması
13 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 dardanel_yönetim kurulu kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 dardanel_2021 genel_kurul_ilani.pdf - İlan Metni
EK: 3 dardanel_2021 Genel Kurul Gundemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 dardanel_2021 Genel_kurul_bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 dardanel_2021 Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran 2022 Çarşambaa günü saat :11:00 'de Tarabya Mah. Haydar Aliyev Cad. No:142 Sarıyer - İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Genel Kurul toplantı daveti, vekaletname ve bilgilendirme dökümanı ekte, şirket merkezinde ve şirketin www.dardanel.com.tr. adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031216


BIST