Advertisement

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.01.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. 1-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 21.06.2022 tarih ve 2022/02 numaralı teklifine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim Uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmalar hakkında raporlama yapmak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmış olan Zeynep Gül Balta'nın 20.01.2023 tarihi itibarıyla görevinden istifasının kabulüne, oybirliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyu ve Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103540


BIST