Advertisement

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 115.678 103.845.597
Satışların Maliyeti
20 -99.615.584
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
115.678 4.230.013
BRÜT KAR (ZARAR)
115.678 4.230.013
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.188.584 -195.989
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -12.743.903 -18.875.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.816.809 -14.841.235
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 76.388
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
23 -126.438
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.943.247 -14.764.847
Finansman Gelirleri
24 4.050.672 2.531.685
Finansman Giderleri
24 -437.806 -9.300.574
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-11.330.381 -21.533.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.237.271 4.396.455
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 11.237.271 4.396.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-93.110 -17.137.281
DÖNEM KARI (ZARARI)
-93.110 -17.137.281
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-372
Ana Ortaklık Payları
-92.738 -17.137.281
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.713 -8.469.678
Dönem Karı (Zararı)
-93.110 -17.137.281
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.393.433 -8.417.695
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.462.681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.529.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-437.461 2.425.138
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.396.455
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.506.709
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
290.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.806.764 17.085.298
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.085.298
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.847.760
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.996
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-679.779 -8.469.678
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
771.492
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.713 -8.469.678
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.435.970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
91.713 -33.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
63.116 51.491
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
154.829 17.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 154.829 63.116
Ticari Alacaklar
8.103.393 8.533.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.103.393 8.533.034
Diğer Alacaklar
905.000 83.675
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.564 2.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 902.436 81.111
Stoklar
8 2.558.774 711.013
Peşin Ödenmiş Giderler
516.209 25.140
Diğer Dönen Varlıklar
13 706.452 3.071
ARA TOPLAM
12.944.657 9.419.049
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.944.657 9.419.049
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
3 3.196.838
Diğer Alacaklar
7 505 505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
505 505
Maddi Duran Varlıklar
11 54.651.595 46.271.697
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 713.232 714.881
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 3.088.443 5.711.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.453.775 55.895.319
TOPLAM VARLIKLAR
71.398.432 65.314.368
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 10.454.584 10.454.584
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 1.657.328 1.657.328
Ticari Borçlar
3.403.239 3.199.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.016.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 3.403.239 2.182.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.035.838 2.027.026
Diğer Borçlar
942.598 761.565
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 784.656 760.123
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 157.942 1.442
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 2.568.062 582.245
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.757 1.289.933
ARA TOPLAM
21.076.406 19.972.493
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.076.406 19.972.493
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 1.792
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.792
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.078.198 19.972.493
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.312.361 45.326.193
Ödenmiş Sermaye
17 10.650.000 10.650.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 256.125
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
17 500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.728.838 37.914.998
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.709.779 36.164.913
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
45.709.779 36.164.913
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
19.059 1.750.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.995.939
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
539.036 495.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.272.961 -14.434.202
Net Dönem Karı veya Zararı
-92.738 10.700.090
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.873 15.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.320.234 45.341.875
TOPLAM KAYNAKLAR
71.398.432 65.314.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.650.000 18.907 37.014.075 -46.764 534.645 1.249 -32.416.100 2.504.380 18.260.392 4.363 18.264.755
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-2.504.380 -2.504.380 -2.504.380
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.906.773 2.504.380 -17.137.281 -38.539.674 -38.539.674
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
476.817 476.817 476.817
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları