Advertisement

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

DOĞANLAR MOBİLYA GRUBU İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 -2.845.141 9.282.945 169.053.397 -667.148 -45.209.100 3.441.327 -238.850.799 25.752.988 29.958.469 29.958.469
Transferler
25.752.988 -25.752.988 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.460.071 15.109.015 9.648.944 9.648.944
Dönem Karı (Zararı)
15.109.015 15.109.015 15.109.015
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.460.071 -5.460.071 -5.449.261
Sermaye Arttırımı
80.930.233 177.347 81.107.580 81.107.580
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-939.468 -939.468 -939.468
Dönem Sonu Bakiyeler
190.930.233 -3.784.609 9.460.292 169.053.397 -667.148 -50.669.171 3.441.327 -213.097.811 15.109.015 119.775.525 119.775.525
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
190.930.233 -7.793.458 9.460.292 280.430.161 -2.988.950 -418.671 -91.122.003 3.441.327 -213.097.811 25.757.797 194.598.917 3.300 194.602.217
Transferler
25.757.797 -25.757.797
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
182.511 -1.428.659 4.413.619 3.167.471 4.443 3.171.914
Dönem Karı (Zararı)
4.413.619 4.413.619 4.413.619
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
182.511 -1.428.659 -1.246.148 4.443 -1.241.705
Sermaye Arttırımı
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.930.233 -7.793.458 9.460.292 280.430.161 -2.988.950 -236.160 -92.550.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.441.327 -187.340.014 4.413.619 197.766.388 7.743 197.774.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.082.594 -9.248.737
Dönem Karı (Zararı)
4.413.619 15.109.015
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.413.619 15.109.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
89.892.710 49.728.971
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.352.153 14.956.441
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.777.395 1.964.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.651.525 1.964.521
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
125.870
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
41.101.231 14.569.249
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.024.142 -1.167.787
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 42.125.373 15.737.036
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
30.125.632 21.622.140
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.785.824 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.785.824
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-7.640.605 -3.383.380
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.037.272 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.037.272
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-74.223.735 -74.086.723
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.420.988 -13.958.951
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -139.668.585 -37.199.131
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.825.404 -21.652.255
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
131.022.223 30.897.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9.661.436 -618.995
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.409.920 -35.065.431
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7.344.984 7.930.766
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.927.481 -4.419.913
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.082.594 -9.248.737
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.805.440 -29.548.032
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-41.782.598 -30.303.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4.977.158 755.373
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.724.347 34.974.188
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 81.107.580
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.930.233
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
177.347
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.000.000 76.419.176
Kredilerden Nakit Girişleri
182.000.000 76.419.176
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.965.284 -114.711.937
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-139.965.284 -114.711.937
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-4.344.563
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.173.432
Ödenen Temettüler
-32.241.068 -7.840.631
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.447.193 -3.822.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.447.193 -3.822.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 49.168.829 14.228.238
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 25.721.636 10.405.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 25.721.636 49.168.829
Finansal Yatırımlar
11 50.021
Ticari Alacaklar
5 289.779.348 245.345.351
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 799.619 312.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 288.979.729 245.033.285
Diğer Alacaklar
46.812.703 33.310.144
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.315.624 3.247.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 43.497.079 30.062.356
Stoklar
8 608.427.943 468.759.358
Peşin Ödenmiş Giderler
10 139.693.037 136.867.633
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
139.693.037 136.867.633
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 905.926 850.290
Diğer Dönen Varlıklar
81.050.582 55.954.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
81.050.582 55.954.662
ARA TOPLAM
1.192.391.175 990.306.288
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.192.391.175 990.306.288
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
11 9.469.958 9.469.958
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
11 9.469.958 9.469.958
Diğer Alacaklar
7 11.589.038 10.580.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.589.038 10.580.141
Maddi Duran Varlıklar
12 564.576.358 552.470.174
Arazi ve Arsalar
12 98.241.604 98.241.604
Binalar
12 229.705.997 231.934.292
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 78.769.132 80.343.062
Taşıtlar
12 6.990.485 7.426.176
Mobilya ve Demirbaşlar
12 43.231.765 36.402.433
Özel Maliyetler
12 103.664.016 94.988.045
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 3.973.359 3.134.562
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 151.415.864 159.218.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 33.662.933 23.203.439
Diğer Haklar
13 16.132.933 5.673.439
Markalar
13 17.530.000 17.530.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
770.714.151 754.941.722
TOPLAM VARLIKLAR
1.963.105.326 1.745.248.010
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 209.120.141 150.541.619
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 209.120.141 150.541.619
Banka Kredileri
4 162.403.973 103.609.694
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
46.716.168 46.931.925
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 231.676.664 251.057.616
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 231.676.664 251.057.616
Banka Kredileri
4 231.676.664 251.057.616
Ticari Borçlar
5 634.494.532 499.188.711
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 634.494.532 499.188.711
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 36.207.321 26.545.885
Diğer Borçlar
7 9.856.375 14.054.412
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 6.318.975 10.663.538
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.537.400 3.390.874
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 121.112.870 113.767.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 121.112.870 113.767.886
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.150.133 22.372.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 12.227.188 10.575.663
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 11.922.945 11.797.075
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
1.266.618.036 1.077.528.867
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.266.618.036 1.077.528.867
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
477.673.920 444.034.926
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 477.673.920 444.034.926
Banka Kredileri