Advertisement

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2022-31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimiz  Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret  Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca  Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile  ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, DRT  Bağımsız  Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim  kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038581


BIST