Advertisement

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılı Kar Payı Dağıtım Önerisinin Genel Kurul tarafından onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 25.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 21.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketimiz A,B ve C grubu hisseleri içerisinde tam mükellef tüzel kişi yer aldığından kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi Şirketimiz A,B ve C grubu hisseleri içerisinde tam mükellef tüzel kişi yer aldığından kendilerine ödenecek temettüden stopaj kesintisi yapılmayacaktır.


Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00013 Peşin 2,4532089 245,32089 0 2,4532089 245,32089
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00021 Peşin 2,4532089 245,32089 0 2,4532089 245,32089
C Grubu, ARASE, TREARAS00039 Peşin 2,4532089 245,32089 0 2,4532089 245,32089

Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
30.12.2022

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00013 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREARAS00021 0 0
C Grubu, ARASE, TREARAS00039 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.06.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulunun 25.05.2022 tarihli toplantısında karara bağlanan kâr dağıtımı oybirliği ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 67.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.414.534,82
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 447.879.751 334.707.379,93
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 447.879.751 334.707.379,93
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 5.985.465,18 5.985.465,18
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 441.894.285,82 328.721.914,75
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 441.894.285,82
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 3.350.000
* Nakit 3.350.000
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0
* Çalışanlara 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 161.015.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 16.101.500
17. Statü Yedekleri 0
18. Özel Yedekler 0
19. Olağanüstü Yedek 261.427.785,82 148.255.414,75
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 18.889.708,96
B Grubu 18.889.708,96
C Grubu 123.298.282,09
TOPLAM 161.077.700 50

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Ortaklara dağıtılmaya karar verilen brüt kar payı tutarı 164.365.000 TL olup net dağıtılabilir dönem karına oranı %50'ye isabet etmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038580


BIST