Advertisement

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 25.05.2022
Genel Kurul Tarihi 21.06.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.06.2022
Ülke Türkiye
Şehir ERZURUM
İlçe YAKUTİYE
Adres ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ ŞIHKÖYÜ CADDESİ TEK LOJMANLARI SOKAK NO:57 YAKUTİYE/ERZURUM

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
5 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
7 - 2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları hakkında Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 - 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Haziran 2022 tarihinde yapılmış olup, gündem maddelerinin tümü görüşülerek onaylanmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 2021 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 FİZİKİ HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21 Haziaran 2022 tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038576


BIST