Advertisement

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Çelik Holding A.Ş. 153.431.684,166 TRY 94,7109
Halka açık kısım 8568315834 TRY 5,2891

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 162000000 TRY 100 Bulunmamaktadır İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038423


BIST