Advertisement

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 3.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 360.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 720.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00012 12 12,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGSR00020 18 18,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline
C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 359.999.970 359.999.970,000 100,00000 1,00 C Grubu C Grubu, EGSER, TRAEGSER91F0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 360.000.000 360.000.000,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama İbrahim Polat Holding A.Ş. tarafından yeni pay alma haklarının kullanılması ve kalan payların halka arzından sonra satılamayan payları almak üzere satınalma taahhütnamesi verilmiştir.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 17.11.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.11.2023 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulan Yönetim Kurulu kararına istinaden 3.000.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 360.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayemizin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 720.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 360.000.000,-TL tutarındaki payların ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebiyle 17 Kasım 2023 Cuma günü (bugün) Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218672


BIST