EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2017 Perşembe, 20:19
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 50.454.746 44.784.007 15.213.425 15.601.467
Satışların Maliyeti
21 -39.309.890 -32.184.818 -12.138.413 -11.416.200
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.144.856 12.599.189 3.075.012 4.185.267
BRÜT KAR (ZARAR)
11.144.856 12.599.189 3.075.012 4.185.267
Genel Yönetim Giderleri
22 -6.506.002 -5.085.953 -2.383.917 -1.585.663
Pazarlama Giderleri
22 -4.980.128 -3.815.897 -2.078.023 -1.240.420
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -1.127.911 -1.416.666 -336.754 -512.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 14.304.826 4.501.998 3.437.095 2.035.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -10.164.070 -4.159.143 -3.821.329 -1.257.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.671.571 2.623.528 -2.107.916 1.624.194
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
147.750 96.750 23.250 32.250
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.819.321 2.720.278 -2.084.666 1.656.444
Finansman Giderleri
26 -6.194.398 -1.810.657 -2.242.912 -783.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.375.077 909.621 -4.327.578 872.984
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 139.511 -74.535 998.091 -124.341
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 139.511 -74.535 998.091 -124.341
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.235.566 835.086 -3.329.487 748.643
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.235.566 835.086 -3.329.487 748.643
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28 -3.235.566 835.086 -3.329.487 748.643
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 27 -0,13320000 0,03440000 -0,13700000 0,03080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 27 -0,13320000 0,03440000 -0,13700000 0,03480000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 19.560.905 -636.506 -93.692 3.917.779 -97.524 1.766.881 49.761.983 49.761.983
Transferler
19 1.268.699 498.182 -1.766.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 108.602 130.516 835.086 1.074.204 1.074.204
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
19 -1.268.699 -381.273 -1.649.973 -1.649.973
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 -1.268.699 662.867 19.560.905 -527.905 36.824 5.186.478 400.658 835.086 49.186.214 49.186.214
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.300.000 -1.268.699 662.867 28.089.434 -778.017 -300.802 5.391.474 -1.366.225 3.105.313 57.835.345 57.835.345
Transferler
19 3.105.313 -3.105.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 1.268.699 381.273 -239.099 -83.587 -3.235.566 -1.908.280 -1.908.280
Dönem Sonu Bakiyeler
24.300.000 1.044.140 28.089.434 -1.017.116 -384.389 5.391.474 1.739.088 -3.235.566 55.927.065 55.927.065


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.624.185 -2.538.612
Dönem Karı (Zararı)
-3.235.566 835.086
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26 -3.235.566 835.086
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.924.645 2.867.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 13 2.402.115 2.142.835
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-156.551 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -156.551 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
111.548 704.449
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 111.548 813.022
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -108.573
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
593.843 48.372
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 140.727 -269.633
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 453.116 318.005
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.026.310 -28.274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.651.335 -6.113.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.939.401 -561.674
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.939.401 -181.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 -380.605
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.856.067 2.015.823
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.281.954 2.158.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 9.138.021 -142.492
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -34.551.395 -9.929.614
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.421.732 -2.270.147
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.513.291 439.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
267.257 -1.901.663
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 19.246.034 2.340.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 619.858 167.032
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.813.088 832.458
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -636.798 -1.527.719
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 5.449.886 2.360.177
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 2.866.554 4.801.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.407.665 -1.607.434
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -4.345.930 89.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -1.061.735 -1.697.176
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.962.256 -2.410.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 0 -127.669
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
7 2.338.071 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.528.584 -458.126
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 56.880
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 56.880
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.528.584 -515.006
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -512.511
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.528.584 -2.495
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.014.874 4.261.667
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
381.271 -1.649.972
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19 381.271 -1.649.972
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.633.603 14.079.612
Kredilerden Nakit Girişleri
5 13.633.603 14.079.612
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.531.084
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 0 -7.531.084
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 0 -636.889
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.862.105 1.264.929
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-83.587 130.516
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.778.518 1.395.445
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.157.071 2.028.747
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.935.589 3.424.192


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.235.566 835.086 -3.329.487 748.643
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-58.390 108.602 40.443 135.891
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -72.987 135.752 50.556 169.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 14.597 -27.150 -10.113 -33.972
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 14.597 -27.150 -10.113 -33.972
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-83.587 130.516 -670.771 125.821
Yabancı Para Çevrim Farkları
-83.587 130.516 -670.771 125.821
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-141.977 239.118 -630.328 261.712
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.377.543 1.074.204 -3.959.815 1.010.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27 -3.377.543 1.074.204 -3.959.815 1.010.355


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.935.589 3.157.071
Ticari Alacaklar
23.200.650 22.895.885
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.291.876 7.192.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 14.908.774 15.703.668
Diğer Alacaklar
1.577.970 10.715.991
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 10.047.488
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.577.970 668.503
Stoklar
9 70.563.766 36.012.371
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.203.393 7.685.349
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.872.814 2.798.568
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.330.579 4.886.781
Diğer Dönen Varlıklar
18 4.345.931 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.345.931 0
ARA TOPLAM
114.827.299 80.466.667
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
114.827.299 80.466.667
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 692.000 692.000
Diğer Alacaklar
15.531.623 14.249.669
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.358.142 13.495.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.173.481 754.491
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 16.501.214 16.552.400
Maddi Duran Varlıklar
12 41.633.556 40.419.386
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 528.780 565.295
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
528.780 565.295
Peşin Ödenmiş Giderler
10 46.309 142.621
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.479.403 2.453.093
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.412.885 75.074.464
TOPLAM VARLIKLAR
193.240.184 155.541.131
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 14 13.168.437 7.828.527
Ticari Borçlar
54.622.236 34.968.218
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 267.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 54.622.236 34.700.961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.266.286 1.646.428
Diğer Borçlar
8.399.671 5.494.537
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 34.308 671.105
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.365.363 4.823.432
Ertelenmiş Gelirler
10 12.729.809 9.863.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12.729.809 9.863.255
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.254.797 1.164.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.128.087 1.037.686
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 126.710 126.710
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.856.100 2.917.835
ARA TOPLAM
94.297.336 63.883.196
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.297.336 63.883.196
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 14 23.978.659 15.684.967
Diğer Borçlar
6.916.072 6.276.817
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.916.072 6.276.817
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.098.693 4.838.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.098.693 4.838.447
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 7.022.359 7.022.359
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.015.783 33.822.590
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
137.313.119 97.705.786
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.927.065 57.835.345
Ödenmiş Sermaye
19 24.300.000 24.300.000
Geri Alınmış Paylar (-)
19 0 -1.268.699
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 1.044.140 662.867
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.072.318 27.311.417
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.072.318 27.311.417
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 28.089.434 28.089.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -1.017.116 -778.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-384.389 -300.802
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 -384.389 -300.802
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 5.391.474 5.391.474
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.739.088 -1.366.225
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.235.566 3.105.313
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.927.065 57.835.345
TOPLAM KAYNAKLAR
193.240.184 155.541.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/640578


BIST
PİYASA ÖZET
Son %
BIST 100 95.456 -1,04
USD/TRY 5,6810 0,71
EUR/TRY 6,5223 0,36
EUR/USD 1,1474 -0,35
FAİZ 25,84 0,16
ALTIN/ONS 1.221,99 -0,37
BRENT 79,12 -0,83
Yukarı