Advertisement

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3,21 1.243.152.409 513.028.805 681.099.658 293.396.022
Satışların Maliyeti
3,21 -857.690.893 -388.316.487 -484.965.541 -220.691.166
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
385.461.516 124.712.318 196.134.117 72.704.856
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
0 0 0 0
Kambiyo Gelirleri
0 0 0 0
Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Kar Payı Gelirleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Kazanç
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Giderleri
0 0 0 0
Kambiyo Giderleri
0 0 0 0
Faiz Giderleri
0 0 0 0
Kar Payı Giderleri
0 0 0 0
Karşılık Giderleri
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0 0 0
Portföy İşletmeciliği Faaliyetinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Sigortacılık Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Emeklilik Hizmetlerinden Kaynaklanan Giderler
0 0 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Zararlar
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
385.461.516 124.712.318 196.134.117 72.704.856
Genel Yönetim Giderleri
22 -7.732.482 -2.865.739 -5.319.639 -1.312.130
Pazarlama Giderleri
22 -94.512.518 -27.211.244 -59.022.813 -15.756.060
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 109.678.085 42.919.326 57.365.328 17.776.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -33.663.956 -14.698.045 -14.383.671 -6.333.937
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
359.230.645 122.856.616 174.773.322 67.078.802
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 300.070 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
359.530.715 122.856.616 174.773.322 67.078.802
Finansman Gelirleri
25 73.180.047 44.098.239 33.3256.784.123 98.632.238 118.775.895 50.123.590
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
256.784.123 98.632.238 118.775.895 50.123.590
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
256.784.123 98.632.238 118.775.895 50.123.590
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 237.862.932 157.493.591
Finansal Yatırımlar
1.666.140 0
Vadeli Mevduatlar
5 1.666.140 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
378.741.244 340.908.343
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 626.822 44.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 378.114.422 340.863.947
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 3.115.157 13.263.176
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.115.157 13.263.176
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
1.038.330 2.018.000
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 1.038.330 2.018.000
Stoklar
9 615.588.976 334.183.729
Peşin Ödenmiş Giderler
10 48.253.703 13.122.604
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
48.253.703 13.122.604
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 28.934.465 36.364.997
Diğer Dönen Varlıklar
11 22.160.913 5.026.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22.160.913 5.026.156
ARA TOPLAM
1.337.361.860 902.380.596
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.337.361.860 902.380.596
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 248.895 248.895
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 15.610 15.610
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.610 15.610
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.995.000 10.995.000
Maddi Duran Varlıklar
13 172.873.074 178.101.518
Arazi ve Arsalar
34.880.000 34.880.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
287.156 337.985
Binalar
42.288.942 42.833.616
Tesis, Makine ve Cihazlar
93.490.693 98.223.492
Taşıtlar
252.557 351.767
Mobilya ve Demirbaşlar
1.600.301 1.430.872
Yapılmakta Olan Yatırımlar
22.764 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
50.661 43.786
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.788 0
Şerefiye
0 0
Bilgisayar Yazılımları
14 18.788 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 87.737 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
87.737 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
184.239.104 189.361.023
TOPLAM VARLIKLAR
1.521.600.964 1.091.741.619
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 499.460.850 327.148.500
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 499.460.850 327.148.500
Banka Kredileri
499.460.850 327.148.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 3.534.911 1.062.768
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
3.534.911 1.062.768
Ticari Borçlar
42.659.554 23.198.546
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 42.659.554 23.198.546
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.751.532 1.248.360
Diğer Borçlar
65.786 57.258
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 62.812 44.172
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.974 13.086
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
ri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.029.265 6.717.860
Dönem 1.099.418 648.563
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 1.045.776 1.585.960
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 58.979.242 49.518.704
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
58.979.242 49.518.704
ARA TOPLAM
619.626.334 411.186.519
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
619.626.334 411.186.519
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 8.062.138 5.314.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.062.138 5.314.356
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 8.378.817 9.566.062
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.440.955 14.880.418
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
636.067.289 426.066.937
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19 885.533.675 665.674.682
Ödenmiş Sermaye
20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13.585.608 13.585.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.926.882 127.852.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.926.882 127.852.012
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
128.070.259 128.070.259
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.143.377 -218.247
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.412.864 16.012.926
Yasal Yedekler
19.412.864 16.012.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
449.824.198 291.893.553
Net Dönem Karı veya Zararı
256.784.123 196.330.583
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
885.533.675 665.674.682
TOPLAM KAYNAKLAR
1.521.600.964 1.091.741.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 20.000.000 13.585.608 121.848.823 -683.858 14.112.961 228.146.276 85.647.242 482.657.052 482.657.052
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
1.899.965 83.747.277 -85.647.242 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.234.496 98.632.238 99.866.734 99.866.734
Dönem Karı (Zararı)
98.632.238 98.632.238 98.632.238
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.234.496 1.234.496 1.234.496
Kar Payları
-20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20 20.000.000 13.585.608 121.848.823 550.638 16.012.926 291.893.553 98.632.238 562.523.786 562.523.786
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 20.000.000 13.585.608 128.070.259 -218.247 16.012.926 291.893.553 196.330.583 665.674.682 665.674.682
Transferler
3.399.938 192.930.645 -196.330.583 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.925.130 256.784.123 254.858.993 254.858.993
Dönem Karı (Zararı)
256.784.123 256.784.123 256.784.123
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.925.130 -1.925.130 -1.925.130
Kar Payları
-35.000.000 -35.000.000 -35.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20 20.000.000 13.585.608 128.070.259 -2.143.377 19.412.864 449.824.198 256.784.123 885.533.675 885.533.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.868.012 -52.613.836
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
1.759.856.053 648.317.690
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
7,21 1.746.210.712 621.112.537
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
23 13.645.341 27.205.153
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-1.628.215.443 -687.327.672
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
7,21 -1.614.748.913 -665.757.462
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
23 -13.466.530 -21.570.210
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
131.640.610 -39.009.982
Ödenen Faiz
25 -4.266.474 -10.649.003
Alınan Faiz
25 62.205.718 38.136.407
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11,26 -76.318.794 -36.359.018
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-19.393.048 -4.732.240
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-906.779 -1.191.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.943 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 16.943 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-923.722 -1.191.568
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -903.722 -1.191.568
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -20.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.591.892 43.882.197
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.408.108 63.882.197
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
16 22.408.108 63.882.197
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Temettüler
-35.000.000 -20.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.369.341 -9.923.207
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.369.341 -9.923.207
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 157.493.591 126.570.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 237.862.932 116.647.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 256.784.123 98.632.238 118.775.895 50.123.590
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.925.129 1.234.496 -1.454.431 -79.939
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -2.500.168 1.603.242 -1.888.871 -103.816
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
575.039 -368.746 434.440 23.877
Tanımlanmış