Advertisement

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 0 590.837.717
Transferler
81.622.220 -81.622.220
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
537.836.430 57.947 -25.199.862 512.694.515 0 512.694.515
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-330.187.171 -330.187.171 0 -330.187.171
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.249.076 -1.249.076 0 -1.249.076
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-15.169.416 -15.169.416 0 -15.169.416
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
586.630.627 586.630.627 0 586.630.627
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 177.664.779 719.750.589 52.701 -25.199.862 -179.341.638 586.630.627 1.343.557.196 0 1.343.557.196
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 725.793.112 2.088.208.649 80.398 -272.267.543 24.684 -183.348.845 980.556.198 3.403.046.653 847.841.080 4.250.887.733
Transferler
980.556.198 -980.556.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.900 -49.883.965 -49.819.065 0 -49.819.065
Dönem Karı (Zararı)
66.471.626 66.471.626 0 66.471.626
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
35.665 -23.754.268 -201.992.283 -225.710.886 201.342.198 -24.368.688
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 725.793.112 2.088.208.649 180.963 -345.905.776 24.684 595.215.070 66.471.626 3.193.988.328 1.049.183.278 4.243.171.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.782.859 -578.697.008
Dönem Karı (Zararı)
66.471.626 586.630.627
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-128.803.463 -1.186.621.374
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 27.775.498 4.180.308
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10,11 291.318 155.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 291.318 155.836
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 -218.964 -2.021.689
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -218.964 -2.021.689
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
0 -330.237.171
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-129.725.957 -332.188.666
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-73.638.233 -25.270.179
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-56.087.724 -306.918.487
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -26.860.524 -124.670.333
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-64.834 -14.122
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-64.834 -14.122
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -401.825.537
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.018.306 19.437.903
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.653.949 -7.295.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.653.949 -7.295.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-267.912 -9.737.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-267.912 -9.737.305
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
72.259 3.774.447
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.457.078 -20.923.565
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
50.240.737 -65.586.015
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
50.240.737 -65.586.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
136.152 27.354
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
161.809 36.779.679
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
161.809 36.779.679
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-22.137.736 -3.250.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.112.588 85.649.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.862.041 -13.864.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.250.547 99.513.247
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-103.350.143 -580.552.844
Alınan Faiz
16 218.964 2.021.689
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -1.651.680 -165.853
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-703.064.286 -68.420.678
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
50.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
321.278 79.243
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
321.278 79.243
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.115.478 -67.350.845
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-64.115.478 -67.350.845
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-638.640.149 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-629.937 -1.199.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
155.666.633 524.974.863
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -15.169.416
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
218.247.887 420.846.865
Kredilerden Nakit Girişleri
218.247.887 420.846.865
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
136.332.192
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-44.614.546
Ödenen Faiz
-17.931.043 -17.034.778
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-35.665 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-652.180.512 -122.142.823
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-652.180.512 -122.142.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
797.696.001 189.344.383
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
145.515.489 67.201.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
145.515.489 797.696.001
Finansal Yatırımlar
3 694.727.873 0
Ticari Alacaklar
428.185.796 372.570.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
428.185.796 372.570.360
Diğer Alacaklar
1.417.871 1.149.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.417.871 1.149.959
Stoklar
3.326.839 3.399.098
Peşin Ödenmiş Giderler
9.904.448 2.863.773
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 2.728.237 1.076.557
Diğer Dönen Varlıklar
11 25.059.959 19.197.918
ARA TOPLAM
1.310.866.512 1.197.953.666
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.310.866.512 1.197.953.666
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
624.992 586.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
624.992 586.479
Maddi Duran Varlıklar
6 4.642.878.994 4.606.837.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 191.399 133.882
Peşin Ödenmiş Giderler
30.903 614.500
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.643.726.288 4.608.172.319
TOPLAM VARLIKLAR
5.954.592.800 5.806.125.985
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 115.366.399 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 294.022.295 262.199.425
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 23.954 251.344
Ticari Borçlar
262.696.735 212.455.998
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
262.696.735 212.455.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
630.009 493.857
Diğer Borçlar
701.895 45.154.632
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 0 44.614.546
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
701.895 540.086
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.072.013 27.209.749
Kısa Vadeli Karşılıklar
198.621 104.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 198.621 104.887
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 548.451 1.798.998
ARA TOPLAM
679.260.372 549.668.890
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
679.260.372 549.668.890
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.009.700.081 956.345.116
Uzun Vadeli Karşılıklar
171.892 101.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 171.892 101.798
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 22.288.849 49.122.448
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.032.160.822 1.005.569.362
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.711.421.194 1.555.238.252
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.193.988.328 3.403.046.653
Ödenmiş Sermaye
12 64.000.000 64.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 725.793.112 725.793.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.088.389.612 2.088.289.047
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.088.389.612 2.088.289.047
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 2.088.208.649 2.088.208.649
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 180.963 80.398
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-345.905.776 -272.267.543
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-345.905.776 -272.267.543
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
12 -345.905.776 -272.267.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.684 24.684
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
595.215.070 -183.348.845
Net Dönem Karı veya Zararı
66.471.626 980.556.198
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.049.183.278 847.841.080
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.243.171.606 4.250.887.733
TOPLAM KAYNAKLAR
5.954.592.800 5.806.125.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
109.582.626 40.904.939
Satışların Maliyeti
-76.542.727 -15.979.763
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.039.899 24.925.176
BRÜT KAR (ZARAR)
33.039.899 24.925.176
Genel Yönetim Giderleri
13 -6.841.260 -2.498.360
Pazarlama Giderleri
13 0 -976.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 170.110.266 42.507.442
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -31.428.464 -7.627.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.880.441 56.330.136
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 79.775 632.513.672
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -14.941 -14.332.967
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.945.275 674.510.841
Finansman Gelirleri
16 116.509.533 9.433.461
Finansman Giderleri
16 -190.142.603 -104.231.401
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
91.312.205 579.712.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.772.061 6.917.726
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.772.061 6.917.726
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
89.540.144 586.630.627
DÖNEM KARI (ZARARI)
89.540.144 586.630.627
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.068.518 0
Ana Ortaklık Payları
66.471.626 586.630.627
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç(Zarar) 1,04000000 9,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
101.991 177.721.039
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 177.664.779
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
127.489 73.065
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.498 -16.805
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-25.498 -16.805
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-73.638.232 25.199.862
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.634.068 32.727.093
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-95.634.068 32.727.093
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.995.836 -7.527.231
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21.995.836 -7.527.231
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-73.536.241 202.920.901
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.003.903 789.551.528
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-650.085 0
Ana Ortaklık Payları
16.653.988 789.551.528http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028983


BIST