Advertisement

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

             SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ (II-14.)'NİN 9'NCU MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI 
 -Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar tebliği ve TMS/TFRS'ye göre hazırlanan şirketimizin 30 HAZİRAN 2022 dönemine ait ara dönem bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ile faaliyet  raporunun tarafımızca incelendiğini,
 -Şirketteki görev ve  sorumluluk  alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu  finansal  tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle  yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
-Şirketteki görev ve  sorumluluk  alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış  söz  konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve  faaliyet  raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal  durumunu, karşı  karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını kabul edildiğini beyan ederiz.
 
Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş
Orkun ŞAHİN      Selina Özlem ŞAHİN
Yönetim Kur.Bşk     Yönetim Kur.Bşk.Yrd.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051995


BIST