Advertisement

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 11.547.015 109.531.745 1.773.080 67.886.500
Satışların Maliyeti
17 -6.740.664 -106.063.248 -140.871 -65.976.426
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.806.351 3.468.497 1.632.209 1.910.074
BRÜT KAR (ZARAR)
4.806.351 3.468.497 6.738 2.725 3.222
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -189.114 -71.556 -114.878 -20.118
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.562.481 2.603.939 981.107 1.490.329
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 1.117 1.376 -677 -126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.563.598 2.605.315 980.430 1.490.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.563.598 2.605.315 980.430 1.490.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.563.598 2.605.315 980.430 0
Ana Ortaklık Payları
3.563.598 2.605.315 980.430 1.490.203
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanc/kayıp 10.293 16.383
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 10.293 16.383
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-154.478 -26.171
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -154.478 -26.171
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.937 7.788.474
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 72.947 7.702.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.655 -2.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -22.655 -2.463
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -21.920