Advertisement

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 11.518.733 103.049.765 1.737.059 69.789.739
Satışların Maliyeti
17 -6.797.151 -99.519.943 -193.497 -67.844.653
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.721.582 3.529.822 1.543.562 1.945.086
BRÜT KAR (ZARAR)
4.721.582 3.529.822 1.543.562 1.945.086
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.277.838 -900.783 -636.895 -440.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 15.934 11.495 7.790 5.508
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.459.678 2.640.534 914.457 1.510.556
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 1.180 1.483 -651 -122
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.460.858 2.642.017 913.806 1.510.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.460.858 2.642.017 913.806 1.510.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.460.858 2.642.017 913.806 1.510.434
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.460.858 2.642.017 913.806 1.510.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.460.858 2.642.017 913.806 1.510.434
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 0,17000000 0,13000000 0,05000000 0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.353.942 10.810.404
Dönem Karı (Zararı)
3.460.858 2.642.017
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-156.019 10.440
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 31.618 30.118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-33.158 3.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.150 3.557
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -38.308 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-154.479 -23.235
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -154.479 -23.235
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
49.103 8.157.947
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 56.973 8.058.111
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.230 -7.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.230 -7.262
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -22.087 -15.525
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.534 2.212
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -5.534 2.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 29.653 31.290
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.672 89.121
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -3.672 89.121
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.353.942 10.810.404
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.447 -2.999
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -33.447 -2.999
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 3.320.495 10.807.405
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.320.495 10.807.405
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.296.119 31.131.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.616.614 41.938.877


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 38.771.093 35.296.119
Finansal Yatırımlar
7.101.765 7.158.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.101.765 7.158.738
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 7.101.765 7.158.738
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 0 0
Diğer Alacaklar
16.910 10.680
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 16.910 7.796
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 2.884
Peşin Ödenmiş Giderler
23.063 976
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.063 976
ARA TOPLAM
45.912.831 42.466.513
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.912.831 42.466.513
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 87.137 85.308
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.137 85.308
TOPLAM VARLIKLAR
45.999.968 42.551.821
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
38.197 43.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 38.197 43.731
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 18.599 14.023
Diğer Borçlar
9.158 12.830
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.158 12.830
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 67.708 80.939
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 67.708 42.631
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 0 38.308
ARA TOPLAM
133.662 151.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.662 151.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 309.326 233.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
309.326 233.161
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
442.988 384.684
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
45.556.980 42.167.137
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-151.939 -80.924
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-151.939 -80.924
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -151.939 -80.924
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.248.882 1.248.882
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 20.999.179 17.428.249
Net Dönem Karı veya Zararı
3.460.858 3.570.930
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.556.980 42.167.137
TOPLAM KAYNAKLAR
45.999.968 42.551.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871
Transferler
15 5.988.523 -5.988.523 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -10.370 -10.370 -10.370
Dönem Karı (Zararı)
2.642.017 2.642.017 2.642.017
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -62.630 951.766 18.875.365 2.642.017 42.406.518 42.406.518
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -80.924 1.248.882 17.428.249 3.570.930 42.167.137 42.167.137
Transferler
15 3.570.930 -3.570.930
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -71.015 -71.015 -71.015
Dönem Karı (Zararı)
3.460.858 3.460.858 3.460.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -151.939 1.248.882 20.999.179 3.460.858 45.556.980 45.556.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.460.858 2.642.017 913.806 1.510.434
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-71.015 -10.370 -5.654 1.722
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 15 -71.015 -10.370 -5.654 1.722
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-71.015 -10.370 -5.654 1.722
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.389.843 2.631.647 908.152 1.512.156
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.389.843 2.631.647 908.152 1.512.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051989


BIST