Advertisement

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 11.383.676 104.812.216 1.650.495 72.225.230
Satışların Maliyeti
17 -6.798.248 -101.458.006 -177.782 -70.367.219
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.585.428 3.354.210 1.472.713 1.858.011
BRÜT KAR (ZARAR)
4.585.428 3.354.210 1.472.713 1.858.011
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.368.844 -902.422 -757.527 -443.373
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 16.827 11.864 8.140 5.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.233.411 2.463.652 723.326 1.420.372
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 1.085 1.399 -671 -68
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.234.496 2.465.051 722.655 1.420.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.234.496 2.465.051 722.655 1.420.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.234.496 2.465.051 722.655 1.420.304
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.234.496 2.465.051 722.655 1.420.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.234.496 2.465.051 722.655 1.420.304
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 0,16170000 0,12330000 0,03610000 0,07100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.140.880 10.267.550
Dönem Karı (Zararı)
3.234.496 2.465.051
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-204.414 -4.647
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 5.967 3.144
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-55.903 21.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -17.595 21.848
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -38.308
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-154.478 -29.639
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -154.478 -29.639
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
110.798 7.807.146
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 90.675 7.702.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.826 -3.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.826 -3.546
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 38.429 -11.687
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.685 2.069
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -5.685 2.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 28.646 34.172
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.441 83.367
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -34.441 83.367
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.140.880 10.267.550
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.999 -10.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -14.999 -10.299
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.125.881 10.257.251
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 3.125.881 10.257.251
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.522.425 29.380.788
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.648.306 39.638.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 35.802.784 32.522.425
Finansal Yatırımlar
7.087.143 7.177.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.087.143 7.177.818
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 7.087.143 7.177.818
Ticari Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
9 23.692 16.866
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 12.692 13.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 11.000 3.228
Peşin Ödenmiş Giderler
10 82.400 120.829
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
39.872.262
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 35.854 41.539
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 35.854 41.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 18.787 15.153
Diğer Borçlar
9 9.467 43.908
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 9.467 43.908
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 41.094 54.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 41.094 16.082
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308
ARA TOPLAM
105.202 154.990
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.202 154.990
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 291.609 237.015
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
291.609 237.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
396.811 392.005
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.642.564 39.480.257
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-173.773 -101.584
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-173.773 -101.584
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -173.773 -101.584
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.098.422 1.098.422
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 17.939.750 14.765.485
Net Dönem Karı veya Zararı
3.234.496 3.174.265
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.642.564 39.480.257
TOPLAM KAYNAKLAR
43.039.375 39.872.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179
Transferler
15 6.269.706 -6.269.706 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -9.474 -9.474 -9.474
Dönem Karı (Zararı)
15 2.465.051 2.465.051 2.465.051
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -84.871 786.402 16.277.505 2.465.051 39.987.756 39.987.756
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -101.584 1.098.422 14.765.485 3.174.265 39.480.257 39.480.257
Transferler
15 3.174.265 -3.174.265 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -72.189 -72.189 -72.189
Dönem Karı (Zararı)
3.234.496 3.234.496 3.234.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -173.773 1.098.422 17.939.750 3.234.496 42.642.564 42.642.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.234.496 2.465.051 722.655 1.420.304
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-72.189 -9.474 -5.747 1.572
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -72.189 -9.474 -5.747 1.572
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-72.189 -9.474 -5.747 1.572
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.162.307 2.455.577 716.908 1.421.876
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.162.307 2.455.577 716.908 1.421.876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051977


BIST