Advertisement

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımı sonrası esas sözleşme tadili ileilgili SPK'na başvuru yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.11.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 60.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 150.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020 600.000 900.000,000 150,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUYM00020 Nâma A Grubu, EUHO1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRREUYM00030
B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012 59.400.000 89.100.000,000 150,00000 1,00 B Grubu B Grubu, EUHOL, TREEUYM00012 Nâma B Grubu, EUHOL(RÜÇHAN), TRREUYM00048 15.261.073,779

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 60.000.000 90.000.000,000 150,00000 15.261.073,779

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket'in A grubu imtiyazlı paylarına sahip olan ortak Mustafa ŞAHİN, 10.11.2022 tarihli beyanı ile A grubu paylara ilişkin yeni pay alma haklarının tamamını kullanacağını taahhüt etmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 21.12.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 04.01.2023
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 28.04.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 09.12.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 23.12.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 22.12.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %150 oranında bedelli artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimizin sermaye artırımı işlemleri izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanmış ve Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL'ye yükselmiştir.
Bu çerçevede sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirketimiz esas sözleşmenin 6. maddesinin ekte yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiş olup, uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibarıyla (20.01.2023) başvuru yapılmıştır.
Süreç hakkında gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 HOLDİNG SERMAYE TADİL.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103509


BIST