Advertisement

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 15.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 675.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 135.000.000 TL'den 168.780.000 TL'ye artırılması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, c hükmü kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, alınacak izin ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, ç hükmü kapsamında esas sözleşme tadilinin ticaret siciline tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasına karar verilmiş olup, tadil taslağı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kuruluna bugün (21.06.2022) tarihinde başvuru yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038562


BIST