Advertisement

FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.05.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 70.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 83.895.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFADE00020 5.500.000 1.045.000,000 19,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFADE00020 Nâma
B Grubu, FADE, TREFADE00012 65.000.000 12.350.000,000 19,00000 B Grubu B Grubu, FADE, TREFADE00012 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 70.500.000 13.395.000,000 19,00000

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 26.07.2021

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 21.05.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 12.07.2021
SPK Başvuru Tarihi 21.05.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 12.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 28.07.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 27.07.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 16.07.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimiz sermayesinin 70.500.000 TL'den 13.395.000 TL bedelsiz olarak 83.895.000 TL'ye artırılmasına ilişkin Şirketimiz Ana Sözleşmesi "Sermaye" başlıklı 6.Maddesi,yeni şekliyle 16.07.2021 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Tadil Metni.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951640


BIST