Advertisement

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor

GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.391.852 21.246.627 -1.319.978.101 -434.548.432 -754.813.492 -113.006 -754.926.498
Transferler
-434.548.432 434.548.432
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.738 -59.285.261 -59.215.523 -52.936 -59.268.459
Dönem Karı (Zararı)
-59.285.261 -59.285.261 -52.936 -59.338.197
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
69.738 69.738 69.738
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -2.322.114 21.246.627 -1.754.526.533 -59.285.261 -814.029.015 -165.942 -814.194.957
Cari Dönem 01.06.2022 - 30.11.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -4.164.118 21.246.627 -1.754.526.533 -377.485.679 -1.134.071.437 -175.379 -1.134.246.816
Transferler
-377.485.679 377.485.679
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.515.818 -254.312.843 -255.828.661 -63.512 -255.892.173
Dönem Karı (Zararı)
-254.312.843 -254.312.843 -63.512 -254.376.355
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.515.818 -1.515.818 -1.515.818
Dönem Sonu Bakiyeler
540.000.000 3.827.679 437.030.587 -5.679.936 21.246.627 -2.132.012.212 -254.312.843 -1.389.900.098 -238.891 -1.390.138.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2022 - 30.11.2022 Önceki Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
275.883.932 153.274.906
Dönem Karı (Zararı)
-254.376.355 -59.338.197
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-70.056.609 146.813.753
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
105.523.727 58.439.865
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-436.475 -7.790.838
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.172.395 1.288.268
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
735.920 -9.079.106
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.486.911 -455.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.365.460 706.653
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.121.451 -1.162.075
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-46.367.468 90.223.192
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-161.645.784 -145.483.562
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
115.278.316 235.706.754
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.846.476 6.434.995
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-147.109.780 -38.039
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 207.385
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-147.109.780 -245.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
432.335.432 45.153.129
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-207.775.821 -21.017.919
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-49.326.553 7.413.305
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.948.909 -106.179.986
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.222.634 14.172.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
184.005.904 -58.097.598
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
275.303.088 13.880.770
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
132.883.614 1.890.661
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.971.475 193.091.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-47.029.789 2.233.157
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
58.001.264 190.858.641
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
107.902.468 132.628.685
Alınan Faiz
1.285.356 1.365.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-775.472 -856.442
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.310.745
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
167.471.580 22.448.301
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-174.619.650 -76.394.401
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-174.619.650 -76.394.401
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.111.794 -8.149.726
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-171.507.856 -68.244.675
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.224.846 -7.889.464
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.848.560 -493.549
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.848.560 -493.549
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.535.964 -6.092.793
Ödenen Faiz
-126.557.693 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.282.629 -1.303.122
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.960.564 68.991.041
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-38.960.564 68.991.041
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.550.453 159.612.315
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.589.889 228.603.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2022 Önceki Dönem 31.05.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.589.889 55.550.453
Finansal Yatırımlar
1.581.839 1.604.475
Ticari Alacaklar
342.381.875 135.482.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
342.381.875 135.482.961
Diğer Alacaklar
127.618.875 135.544.833
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 120.863.105 109.269.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.755.770 26.274.874
Stoklar
111.220.632 62.629.999
Peşin Ödenmiş Giderler
131.152.270 58.763.570
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
131.152.270 58.763.570
Diğer Dönen Varlıklar
52.254.752 5.357.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
52.254.752 5.357.931
ARA TOPLAM
782.800.132 454.934.222
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
782.800.132 454.934.222
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
16.895.072 14.845.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.895.072 14.845.770
Diğer Alacaklar
2.099.061.609 1.944.158.269
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 2.098.202.471 1.943.766.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
859.138 391.659
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
26.900.000 26.900.000
Maddi Duran Varlıklar
25.563.080 25.363.319
Kullanım Hakkı Varlıkları
16.074.385 21.700.874
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
707.997.217 258.399.507
Diğer Haklar
8 702.955.022 255.055.538
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 5.042.195 3.343.969
Peşin Ödenmiş Giderler
243.270.415 291.710.206
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
243.270.415 291.710.206
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
5.353.687 3.953.390
Diğer Duran Varlıklar
6.355.600 6.222.632
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
6.355.600 6.222.632
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.147.471.065 2.593.253.967
TOPLAM VARLIKLAR
3.930.271.197 3.048.188.189
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
342.250.656 495.440.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
342.250.656 495.440.846
Banka Kredileri
6 334.294.012 489.698.423
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.956.644 5.742.423
Ticari Borçlar
774.155.463 330.227.095
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
774.155.463 330.227.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
616.738.058 417.622.438
Diğer Borçlar
159.556.453 26.672.839
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 36.008.062 21.615.732
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
123.548.391 5.057.107
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
384.686.090 107.220.502
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4.819.458 1.644.942
Kısa Vadeli Karşılıklar
110.357.818 97.111.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
7.027.384 4.902.465
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 103.330.434 92.208.983
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
186.772.252 114.767.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
186.772.252 114.767.253
ARA TOPLAM
2.579.336.248 1.590.707.363
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.579.336.248 1.590.707.363
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.345.862.334 2.216.751.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.345.862.334 2.216.751.259
Banka Kredileri
6 2.330.313.490 2.198.235.408
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.548.844 18.515.851
Ticari Borçlar
141.940.260 92.409.975
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
141.940.260 92.409.975
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
98.827.451 113.937.167
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
26.557.571 28.720.071
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.170.416 4.189.529
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.170.416 4.189.529
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
121.715.906 135.719.641
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
121.715.906 135.719.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.741.073.938 2.591.727.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.320.410.186 4.182.435.005
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.389.900.098 -1.134.071.437
Ödenmiş Sermaye
10 540.000.000 540.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 3.827.679 3.827.679
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
437.030.587 437.030.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.679.936 -4.164.118
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.679.936 -4.164.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.679.936 -4.164.118
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 21.246.627 21.246.627
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.132.012.212 -1.754.526.533
Net Dönem Karı veya Zararı
-254.312.843 -377.485.679
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-238.891 -175.379
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.390.138.989 -1.134.246.816
TOPLAM KAYNAKLAR
3.930.271.197 3.048.188.189


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2022 - 30.11.2022 Önceki Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2022 - 30.11.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2021 - 30.11.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
592.384.752 576.531.956 346.192.876 292.337.501
Satışların Maliyeti
-843.376.888 -473.581.309 -547.185.643 -288.203.919
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-250.992.136 102.950.647 -200.992.767 4.133.582
BRÜT KAR (ZARAR)
-250.992.136 102.950.647 -200.992.767 4.133.582
Genel Yönetim Giderleri
-23.800.468 -14.684.570 -13.136.010 -7.825.802
Pazarlama Giderleri
-52.772.089 -24.166.387 -32.072.104 -12.160.730
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.398.701 22.501.032 9.255.307 13.916.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-71.082.987 -28.233.254 -56.600.208 -25.722.377
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-387.248.979 58.367.468 -293.545.782 -27.658.490
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
168.212.731 487.400 12.684.714 36.949
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-21.159.510 -272.170 -5.434.235 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-240.195.758 58.582.698 -286.295.303 -27.621.541
Finansman Gelirleri
161.645.342 145.485.575 82.860.475 73.274.763
Finansman Giderleri
-171.979.463 -256.971.475 -61.391.701 -140.740.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-250.529.879 -52.903.202 -264.826.529 -95.087.525
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.846.476 -6.434.995 -1.305.967 -1.160.665
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.246.773 -2.710.119 -1.931.710 -626.860
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.400.297 -3.724.876 625.743 -533.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-254.376.355 -59.338.197 -266.132.496 -96.248.190
DÖNEM KARI (ZARARI)
-254.376.355 -59.338.197 -266.132.496 -96.248.190
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-63.512 -52.936 -141 -599
Ana Ortaklık Payları
-254.312.843 -59.285.261 -266.132.355 -96.247.591
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.515.818 69.738 -667.605 -380.185
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.515.818 69.738 -667.605 -380.185
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-255.892.173 -59.268.459 -266.800.101 -96.628.375
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-63.512 -52.936 -141 -599
Ana Ortaklık Payları
-255.828.661 -59.215.523 -266.799.960 -96.627.776http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103310


BIST