Advertisement

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile devralma suretiyle birleşmesine ilişkin SPK onay başvurusu hakkında -4
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.06.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
GENTS, TRAGENTS91C4 200.000.000 24.327.909,9 224.327.909,9 GENTS, TRAGENTS91C4
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 200.000.000 TL 24.327.909,9 TL 0 TL 224.327.909,9 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.06.2022 tarihli kararı uyarınca, Şirketimiz bağlı ortaklıklarından GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin hazırlanan Duyuru Metni'nin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün itibariyle başvuru yapılmıştır. İlgili Duyuru Metni ektedir.
Birleşme ve hisse değişim oranının, ilgili mevzuata uygun, adil ve makul bir yaklaşımla ve hiçbir tereddüt oluşturmayacak şekilde tespiti amacıyla, SPK'nın II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7 inci maddesi hükümlerine uygun olarak Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından Uzman Kuruluş Raporu hazırlanmıştır. Uzman Kuruluş Raporu ektedir.
Uzman kuruluş tarafından hazırlanan raporda, birleşme işlemi sonucunda, nihai birleşme oranı %89,16 değişim oranı ise 0,87479 olarak hesaplanmıştır.
Birleşme işlemine ilişkin olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145ve 147 inci maddeleri çerçevesinde, Şirketimiz ile GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında 24.06.2022 tarihinde Birleşme Sözleşmesi imzalanmış olup, yine aynı tarihte Şirketimiz ile GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Birleşme Raporu imzalanmıştır. Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporu ektedir.
Ekler:
EK -1: Duyuru Metni
EK -2: Uzman Kuruluş Raporu
EK -3: Birleşme Sözleşmesi
EK -4: Birleşme Raporu
Saygılarımızla,

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Gentaş_GBS_Birleşme_Duyuru_Metni_24.06.2022_Kap_2.pdf - Duyuru Metni


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039299


BIST