Advertisement

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -4.939.144 3.363.361 -8.807 290.753 2.445.416 619.064 20.731.942 56.805.252 114.246.981 140.036.046 254.283.027
Transferler
4.939.144 -121.311 8.938.412 12.356.490 56.805.252 -36.932.776 41.046.067 10.209.118 51.255.185
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.410.262 1.410.262 1.410.262
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.363.361 -130.118 9.229.165 3.855.678 12.975.554 77.537.194 19.872.476 156.703.310 150.245.164 306.948.474
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 39.873.668 -7.515 290.753 2.445.416 619.064 77.537.194 142.069.688 382.828.268 493.282.934 876.111.202
Transferler
142.069.688 -142.069.688
Dönem Karı (Zararı)
81.327.602 81.327.602 56.655.358 137.982.960
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.363 -19.363 -19.363
Sermaye Arttırımı
5.250.000 5.250.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.266.844 -1.266.844 14.076 -1.252.768
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 39.873.668 -26.878 290.753 2.445.416 619.064 218.340.038 81.327.602 462.869.663 544.702.368 1.007.572.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.431.563 -53.370.403
Dönem Karı (Zararı)
137.982.960 50.791.944
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.845.282 -1.025.176
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20,21 2.071.426 1.003.469
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.602.529 2.303.063
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
29 -898.891 2.578.488
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.703.638 -275.425
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.947.305 -575.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 811.492
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 4.135.813 -575.325
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.188.199 -4.115.863
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-459.831
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.198.997
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
30 -1.562.354 1.222.655
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
30 9.750.553 -7.077.684
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
951.606
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 951.606
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33 26.240.881 2.626.172
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.218.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-242.259.805 -103.137.171
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -82.778.060 -15.124.034
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.383.407 -31.544.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,10 -207.254 -887.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 32.590.661 -30.657.079
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
12 -97.027.123 -107.349.213
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.516.269 3.134.736
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,13 -9.090.968 -8.056.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13 -51.425.301 11.191.538
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -2.524.183 -9.793.091
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 972.215 -2.625.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.539.905 210.657.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -59.539.905 210.657.133
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -26.553.281 -128.121.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 -937.982 42.421
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.613.164 -19.646.683
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,13 64.629.836 -20.556.509
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -5.016.672 909.826
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -5.351.788 -2.766.544
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-67.431.563 -53.370.403
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-107.539.503 17.059.544
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
9.099.047
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-83.553.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.995 -3.787.745
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 47.995 -3.787.745
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.209.487 1.157.759
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.194.787 750.966
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -14.700 406.793
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
33 -19.838.463
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14.076 10.590.483
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.844.245 29.745.266
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.356.490
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.356.490
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.812.336
Kredilerden Nakit Girişleri
9 17.812.336
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
65.384.109 -423.560
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
65.384.109 -7.186
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -416.374
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
710.136
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.250.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-114.126.821 -6.565.593
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-114.126.821 -6.565.593
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 305.441.482 34.125.977
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 191.314.661 27.560.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 191.314.661 305.441.482
Finansal Yatırımlar
8 73.068.111 51.242.216
Ticari Alacaklar
73.795.841 104.616.894
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,10 363.216 155.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 73.432.625 104.460.932
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
755.564.647 657.638.633
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
12 755.564.647 657.638.633
Diğer Alacaklar
44.963.199 19.058.352
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,13 22.197.895 13.106.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13 22.765.304 5.951.425
Stoklar
11 29.106.362 22.878.541
Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.278.303 10.364.570
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 201.410 1.009.712
Diğer Dönen Varlıklar
24 25.462.617 10.114.345
ARA TOPLAM
1.202.755.151 1.182.364.745
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 7.000.000 7.000.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.209.755.151 1.189.364.745
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 215.968.457 373.016.292
Diğer Alacaklar
13 21.795.972 2.532.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21 8.382.575 8.382.575
Maddi Duran Varlıklar
18 437.064.052 72.326.705
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 3.320.320 4.335.822
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7.200.644 7.351.096
Şerefiye
19 4.595.485 4.595.485
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.605.159 2.755.611
Peşin Ödenmiş Giderler
15 869.751 755.699
Ertelenmiş Vergi Varlığı
33 7.172.078
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
694.601.771 475.873.089
TOPLAM VARLIKLAR
1.904.356.922 1.665.237.834
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 357.770.906 294.762.571
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.610.420 2.315.386
Ticari Borçlar
10 53.027.885 102.817.237
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
12 298.753.944 325.307.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 1.453.879 2.391.861
Diğer Borçlar
70.581.256 5.102.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,13 64.965.300 335.464
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13 5.615.956 4.766.800
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 26.258.328 31.610.116
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
33 11.406.665 12.984.627
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.196.283 945.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.196.283 945.453
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 4.220.517 5.950.532
ARA TOPLAM
828.280.083 784.187.272
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
828.280.083 784.187.272
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.428.411 3.347.671
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.152.351 1.591.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23 2.152.351 1.591.689
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
33 61.924.046
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.504.808 4.939.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
896.784.891 789.126.632
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
462.869.663 382.828.268
Ödenmiş Sermaye
25 120.000.000 120.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25 39.873.668 39.873.668
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
263.875 283.238
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 263.875 283.238
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -26.878 -7.515
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 290.753 290.753
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.445.416 2.445.416
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.445.416 2.445.416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
25 2.445.416 2.445.416
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25 619.064 619.064
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25 218.340.038 77.537.194
Net Dönem Karı veya Zararı
81.327.602 142.069.688
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25 544.702.368 493.282.934
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.007.572.031 876.111.202
TOPLAM KAYNAKLAR
1.904.356.922 1.665.237.834


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
26 74.185.731 59.306.345
Satışların Maliyeti
26 -21.973.419 -25.945.299
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.212.312 33.361.046
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
27 3.998.321.733 2.068.688.697
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
27 -3.857.082.003 -2.013.834.137
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.239.730 54.854.560
BRÜT KAR (ZARAR)
193.452.042 88.215.606
Genel Yönetim Giderleri
29 -22.343.942 -17.360.287
Pazarlama Giderleri
29 -15.873.719 -14.840.279
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -3.280.155 -1.063.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 62.698.492 21.487.925
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -30.534.247 -11.007.797
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
184.118.471 65.432.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 538.320 1.603.241
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -276.112
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9.133.421
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
184.656.791 75.892.589
Finansman Gelirleri
32 1.347.350 4.476.325
Finansman Giderleri
32 -21.780.300 -20.013.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
164.223.841 60.355.037
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-26.240.881 -9.563.093
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
33 -11.414.555 -10.168.344
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
33 -14.826.326 605.251
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
137.982.960 50.791.944
DÖNEM KARI (ZARARI)
137.982.960 50.791.944
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.655.358 30.919.468
Ana Ortaklık Payları
34 81.327.602 19.872.476
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 34 0,67720000 1,02190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.363 17.061
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-6.053
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.818 17.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.455 5.519
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.455 5.519
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.363 17.061
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.963.597 50.809.005
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
56.655.358 30.919.468
Ana Ortaklık Payları
81.308.239 19.889.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028961


BIST