Advertisement

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artışı ve Esas Sözleşmenin İlgili Madde Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.530.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.570.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 24.752.464,7 647.123,260 2,61437 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHLGY00024 Nâma
B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 1.505.247.535,3 39.352.876,740 2,61437 B Grubu B Grubu, HLGYO, TREHLGY00016 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 1.530.000.000 40.000.000,000 2,61437

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 30.05.2022

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.04.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 18.05.2022
SPK Başvuru Tarihi 27.04.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 18.05.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 01.06.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 31.05.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 21.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin, tamamı 2021 yılı dönem karından karşılanmak üzere, 1.530.000.000.-TL'den 1.570.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye ve esas sözleşmemizin ilgili tadil maddesi (8. madde) İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 21.06.2022 tarihinde tescil edilmiş ve 10603 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038515


BIST