Advertisement

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz sermaye artırımı tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.05.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 285.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 325.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 2.850.000 400.000,000 14,03508 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREHEDF00025 Nâma
B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 282.150.000 39.600.000,000 14,03508 B Grubu B Grubu, HDFGS, TREHEDF00017 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 285.000.000 40.000.000,000 14,03508

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.08.2022

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.06.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 28.07.2022
SPK Başvuru Tarihi 13.06.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 28.07.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 05.08.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 04.08.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 04.08.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 325.000.000 TL'ye artırıldığı hususu 04.08.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil ve ilan edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf
EK: 3 Onaylı İhraç Belgesi.pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051899


BIST